Webdesk

Fra ewiki
Hopp til: navigasjon, søk

Skjermbildet for Webdesk er delt i fire ulike funksjoner:


Opprette nye sider

Nye sider opprettes på det aktive området til brukeren. Det aktive området står som overskrift for den delen av skjermbildet som har med å opprette nye sider. Hvis brukeren har tildelt roller på mer enn et område, vises det en lenke til skjermbildet for å velge område.

Brukeren kan velge å opprette nytt innhold med et definert sett med vegvisere.

Andre typer kan opprettes med redigeringsskjema fra skjermbildet Velg type for ny side. Bruker kan konfigurere hvilke typer som skal kunne opprettes direkte fra Webdesk fra siden User settings.

Denne delen av skjermbildet vises kun for brukere som har fått tildelt en rolle på ett eller flere områder.

Redaktører for et valgt område vil også få tilgang til menyredigering og visningslister i bunnen av denne delen.

Lag innhold.PNG

Finne fram til eksisterende sider

Alle sider vil ha en publiseringsstatus (se arbeidsflyt for mer informasjon). Brukerens siste oppdaterte sider er gruppert i lister basert på publiseringsstatus.

Arbeidslister.PNG

Det vises opp til ti siste oppdateringer innenfor hver gruppe. En oppdatering er opprettelse av ny side, redigering på eksisterende side eller endring av publiseringsstatus. Nyeste oppdateringer vises øverst. Vær oppmerksom på at oppdateringer kan gjøres av andre enn brukeren.

  • Publisert - viser liste over siste oppdaterte sider med publiseringsstatus 'publisert' som pålogget bruker har opprettet.
  • Kladder - viser liste over siste oppdaterte sider med publiseringsstatus 'kladd/private' som pålogget bruker har opprettet.
  • Sendt til godkjenning - viser liste over siste oppdaterte sider med publiseringsstatus 'pending' som pålogget bruker har opprettet.
  • Avvist av redaktør - viser liste over siste oppdaterte sider med publiseringsstatus 'rejected' som pålogget bruker har opprettet.
  • Siste oppdateringer - viser liste over de siste oppdateringene av sider du har gjort.


Brukere som har rollen redaktør på minst et område vil også få opp to ekstra lister:

  • Til godkjenning - lister sider som er sendt til godkjenning på for de områdene brukeren har rollen redaktør.
  • Avvist - lister sider som er avvist for de områdene brukeren har rollen redaktør.


Brukeren kan velge å ekspandere en av listene om gangen.

Hvert element i lista vises med tittel på siden, type og hvilket område siden er opprettet på.


Under hvert element listes de handlingene brukeren har rettighet til å utføre på siden. De ulike handlingene er:

  • Rediger - for å oppdatere innhold
  • Endre status - for å endre publiseringsstatus
  • Slett

Hvilke handlinger brukeren har lov til å utføre er avhengig av publiseringsstatus på siden.

Arbeidslister ekspandert.PNG

Hver liste avsluttes med en lenke til flere treff i samme kategori. Treffene vises som et søketreff på siden Søk etter emne.

Oppdatere personlig informasjon

Hvis pålogget bruker har egen personside, vises det lenker til henholdsvis å redigere det brukerdefinerte innhold og å gå til personsiden.

Personlig info.PNG

Snarveger

Her samles lenker til ulike sider/funksjoner som er nyttige i forbindelse med publisering/vedlikehold av sider.

Administratorbrukere får snarveg til system-mappa med ontologi-oppsettet.


Innholdsfortegnelsen for beskrivelsen av publiseringsfunksjonalitet