MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=checktoken

(main | checktoken)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Sjekk gyldigheten til et tegn fra action=query&meta=tokens.

Parametre:
type

Type tegn som testes.

Denne parameteren er påkrevd.
One of the following values: createaccount, csrf, login, patrol, rollback, userrights, watch
token

Tegn å teste.

Denne parameteren er påkrevd.
maxtokenage

Maksimalt tillatt alder på tegnet, i sekunder.

Type: integer