MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=edit

(main | edit)
  • Denne modulen krever lesetilgang.
  • Denne modulen krever skrivetilgang.
  • Denne modulen aksepterer bare POST forespørsler.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Opprett og rediger sider.

Parametre:
title

Tittelen til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med pageid.

pageid

Side-ID til siden som skal redigeres. Kan ikke brukes sammen med title.

Type: integer
section

Avsnittsnummer. 0 for det øverste avsnittet, new for et nytt avsnitt.

sectiontitle

Tittelen for et nytt avsnitt.

text

Sideinnhold.

summary

Redigeringssammendrag. Også seksjonstittel når section=new og sectiontitle ikke er satt.

tags

Endringstagger som skal brukes på revisjonen.

Values (separate with | or alternative):
minor

Mindre redigering.

Type: boolean (details)
notminor

Ikke mindre redigering.

Type: boolean (details)
bot

Merk denne redigeringen som en botendring.

Type: boolean (details)
basetimestamp

Tidsstempel for grunnrevisjonen, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. Kan hentes via action=query&prop=revisions&rvprop=timestamp.

Type: timestamp (allowed formats)
starttimestamp

Tidsstempel for når redigeringsprosessen begynte, brukes for å oppdage redigeringskonflikter. En gyldig verdi kan hentes med curtimestamp når man begynner en redigeringsprosess (f.eks. når man laster sideinnholdet som redigeres).

Type: timestamp (allowed formats)
recreate

Overstyr feil om at siden har blitt slettet i mellomtiden.

Type: boolean (details)
createonly

Ikke rediger siden dersom den finnes allerede.

Type: boolean (details)
nocreate

Gi en feilmelding dersom dersom siden ikke finnes.

Type: boolean (details)
watch
Utgått.

Legg til siden til aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolean (details)
unwatch
Utgått.

Fjern siden fra aktuell brukers overvåkningsliste.

Type: boolean (details)
watchlist

Unconditionally add or remove the page from the current user's watchlist, use preferences or do not change watch.

One of the following values: watch, unwatch, preferences, nochange
Default: preferences
md5

The MD5 hash of the text parameter, or the prependtext and appendtext parameters concatenated. If set, the edit won't be done unless the hash is correct.

prependtext

Legg til denne teksten til starten av siden. Overstyrer text.

appendtext

Add this text to the end of the page. Overrides text.

Use section=new to append a new section, rather than this parameter.

undo

Undo this revision. Overrides text, prependtext and appendtext.

Type: integer
undoafter

Undo all revisions from undo to this one. If not set, just undo one revision.

Type: integer
redirect

Bestem omdirigeringer automatisk.

Type: boolean (details)
contentformat

Innholdsserialiseringsformat brukt for inndatateksten.

One of the following values: text/x-wiki, text/javascript, application/json, text/css, text/plain
contentmodel

Det nye innholdets innholdsmodell.

One of the following values: wikitext, javascript, json, css, text
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

The token should always be sent as the last parameter, or at least after the text parameter.

Denne parameteren er påkrevd.