Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Valaker, store: 1426-176/1

Eigendomsidentifikasjon

 • Etter 19??: Luster 1426-176/1
 • Matrikkel 1950: Hafslo, Vollåker store, 2 mark 17 øre.
 • Matrikkel 1890:
 • Matrikkel 1838: Solvorn tinglag, 103b Valaker store

Eigar og brukarar

 • 1950 : Karl Høyum

Kjelder i Digitalarkivet

Tinglysing av fast eigedom blei regulert med Christian Vs norske lov i 1687. Lova etablerte ordninga med pantebøker ført av sorenskrivar og byskrivar. I 1738 kom ein forordning som etablerte system med register til pantebøkene (Panteregister). Lovene blei revidert i 1845 (med instruks 1848) og denne lova blei erstatta av ny lov i 1935. Lova av 1935 er framleis gjeldande, men der bruk av informasjons-teknologi har radikalt endret sjølve registersystema. I løpet av 1980-åra vart registra digitaliserte.

Materialet i omvendt kronologisk orden:

 • Etter ca. 1985. Digitale register forvalta av Kartverket: Matrikkelen
 • ca. 1950-1985: Grunnbok Grunnbok. Materialet er foreløpig ikkje tilgjengeleg for publikum, berre internt i Arkivverket.
 • ca. 1825-1950: Panteregister etter lov om tinglysing 1845.
  • Etter 1900
  • ca. 1830 - 1900 fol 121, Protokollnummer: II.A.a.8, Sted: Indre Sogn sorenskriveri, Solvorn, Marifjøra tinglag, Oppbevaringssted: SAB
 • Panteregister før ca. 1830

Les mer om panteregister i lokalhistorisk wikipedia og om grunnbok og pantebok i wikipedia


Andre informasjonskjelder