Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Hesteskår 1426/45/34

Eigendomsidentifikasjon

 • Etter 19??: Luster 1426-45/34
 • Matrikkel 1950: Luster, Heltne gard 45, bruk 2
 • 1902: Matrikulert og utskild frå bruk 45/1. Skyldsett til 1 skyldmark 8 øre.

Eigar og brukarar

 • 1950 : Johannes Kvåle og Nils Kvåle
 • 1902 : Johannes Nilsen Kvale og Nils Johannessen Kvale.
 • Før 1902 : Husmannsplass under Heltne 45/1
 • 1860: Festeseddel på plassen Hesteskaarene frå Ludvig Christensen Heltne til Ole Pedersen Lindgjærde og hans kone.
 • 1853: Festeseddel på plassen Hesteskaar frå Ludvig Christensen Helte til Elling Johnson Talle

Kjelder i Digitalarkivet

Tinglysing av fast eigedom blei regulert med Christian Vs norske lov i 1687. Lova etablerte ordninga med pantebøker ført av sorenskrivar og byskrivar. I 1738 kom ein forordning som etablerte system med register til pantebøkene (Panteregister). Lovene blei revidert i 1845 (med instruks 1848) og denne lova blei erstatta av ny lov i 1935. Lova av 1935 er framleis gjeldande, men der bruk av informasjons-teknologi har radikalt endret sjølve registersystema. I løpet av 1980-åra blei registrene digitalisert.

Materialet i omvendt kronologisk orden:

 • Etter ca. 1985. Digitale register forvalta av Kartverket: Matrikkelen
 • ca. 1950-1985: Grunnbok Grunnbok. Materialet er foreløpig ikkje tilgjengeleg for publikum, berre internt i Arkivverket.
 • ca. 1825-1950: Panteregister etter lov om tinglysing 1845.
  • Etter 1902 fol 219, Protokollnummer: II.A.a.4a, Sted: Indre Sogn sorenskriveri, Luster tinglag.
  • Før 1902 fol 218, Protokollnummer: II.A.a.4a, Sted: Indre Sogn sorenskriveri, Luster tinglag.
 • Panteregister før ca. 1825

Les mer om panteregister i lokalhistorisk wikipedia og om grunnbok og pantebok i wikipedia


Andre informasjonskjelder