Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk


Branntakst 1778

Den 18. august 1767 ble "Brandforsikrings-Anordning i Særdeleshed for Kiøbstæderne i Norge" underskrevet av kongen, Christian 7. I en skrivelse fra Kommerse-Kollegiet av 26. september 1767 ble det sendt ut standardiserte skjema til byene for å sikre enhetlig taksering etter like prinsipper. Selve taksten ble ført på annenhver side slik at det var plass i takseringsprotokollene til innføring av endringer i 10 års perioden frem til neste taksering. Den første hovedtakseringen blei gjennomført i 1767/68, den neste i 1777/78 (Johnsen:177-178). Protokollene ble ført i tre eksemplarer og det ene eksemplaret er bevart på Statsarkivet i Bergen (SAB) i arkivet etter Byfogd og Byskriver. Protokollen er komplett digitalisert og tilgjengeleg her: Branntakst 1778

Utdrag av branntaksten

Gate Rodeid Beboer Objekter Taksering
Holmedahlen 30091 Hilbrand Harmans 1420
30092 Mad.me Warnicke 350
30093 Wilhelm Oppenmann 1080
30094 Ernst Bonge 850
30095 Jacob Bertelsen Reich 1210
30096 Felles ejendom 550
Bellgaarden 30101 Henrich Michael Wilgoes 980
30102 Claus Krohn 830
30103 Felles 80
Jacobsfjorden 30104 Søren Kahrs 1150
30105 Claus Krohn 850
30106 Fridrich Fridrichs 950
30107 Fælles ejendelle 120
Bugaarden 30151 Diderich Prage 1060
30152 Peter Hespe 850
30153 Jochum Koch 1100
30154 Mad.me 120
30155 Henrich Jordan 1040
30156 Fælles ejendeler 60