Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Overordnede tema

Denne wikipedia-delen er ein avgrensa prototyp for det som har blitt implementert som Prosjekt bryggens leksikon Bryggenleksikon (Ekstern lenke)

Bryggen i Bergen var tidlegare eit særskild definert rettsleg og administrativt territorium kalla Kontoret. Kontoret var ein samanslutning av først hanseatiske kjøpmenn, det hanseatiske kontor eller tyske kontor, først nemnd på 1400-talet og så formelt oppløyst i 1766 ved at rettane (privilegiene) ikkje blei fornya ved kongeskiftet. Det norske kontor blei oppretta i 1754, var ein samanslutning av kjøpmenn med borgarskap i Bergen.

Gårdene på Bryggen etter 1702

Tematiske sider

  • Panteregistre Panteregistrene er en sentral kilde til eiendom- og bygningshistorie for Bryggen etter 1702

Kart og figurer

Kilder og Litteratur