Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Bellgården etter 1702

Belgaarden, Bellgaarden Etter 1702 brannen bestod Belgaarden bestod av 2 handelsstuer. De to stuene hadde felles eiendom og disponerte felles arealer med Jacobsfjorden. Bellgården og Jacobsfjorden kan oppfattes som en gård, bestående av to og en halv gårdsrekkke, to ved bryggekanten og tre i bakkant mot Øvregaten.

Bellgaarden1.jpg

Historisk matrikkel for Bellgården

Historisk matrikkel for Bellgaarden
Målebrev 1750 Grunntakst 1778 Branntakst 1797 Pantebok 1802 Matrikkel 1887 Matrikkel 1985 Matrikkel 1985
(Gards- og bruksnr)
Madam Greve Kontoret 10.1: Hinrich Michael Wilgohs 2704 Belgaarden 1: Johan Weiner Krohn Belgaarden 1: George Wallace Bryggen 21
Bellgården 1
167/1617
Pegelau Kontoret 10.2: Claus Krohn 2705 Belgaarden 2: Claus Krohn Belgaarden 2: J. C. Harmens Bellgården 2a
Bellgården 2
Bellgården 2b
167/1618,
167/1619,
167/1620
Kontoret 10.3: Fælles ejendom 2706 Belgaarden 3: Fælleds ejendom Belgaarden 3: Fellejendom 167/1621, 167/1603, 167/1536

Kjelder: Sjå nederst

Kart over Bellgården

Eldste kartskissen over Bellgården er fra 1750. Midtre del av kartskissen stemmer omtrentlig med terrenget, men nedre del av Bellgården, stuene mot Vågen, er ikkje geografisk korrekt. Tomtegrunnene i denne delen er sammentrekt. Madam Greve, enkje etter Gerhard Greve, var eigar av handelstue 1. Handelstue 2 var eigd av Pegelau.

Jacobogbelldobbelpil.jpg

Mad. Greves
(1)
Handelsstue
20.2m
Pegelaus (2)
Handelsstue
23.8m
Pegelaus (2)
øde grunn
8.2m
Greves (1)
øde grunn
4.1m
Mad. Greves (1)
ejendom
11.7m
Pegelaus (2) øde
grunn
9.5m
Mad. Greves (1) grunn
12.3m
Mad. Greves (1) kjeller
7.4m
Mad. Greves (1) hage
22.1m

Handelstuer i Bellgården

Handelstue 1 i Bellgården

Internreferanse: 30-101

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Wilhelm Büscher Egenhandler
1740 KW Christopher Hogge Handelsforvalter
1740 KW Claus Gøth Handelsforvalter
1745 KW Gerhard Greve Egenhandler
1760 KW Hinrich Busch Handelsforvalter
1772 VT Johan Henrich Wilgohs Verditakst: 1520 rd
1778 BT Henrich Michael Wilgoes Branntakst: 980 rd
1778 VT Hinrich Michael Wilgohs Bygningstakst: 980 rd, Grunntakst: 440 rd
1784 KW Hinrich Michael Wilgohs Egenhandler
1782 KW Cordt Hinrich Kramer Handelsforvalter
1787 KW Lyder Døscher Egenhandler
1792 KW Johan Christian Krøpelien og Claus Koren Egenhandler
1800 KW Johan Weiner Krohn Egenhandler
1800 TGL Johan Weiner Krohn Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Johan C. K. Koren Tinglysing A.d.B.3 172
1828 TGL Johan W. Krohn Tinglysing A.d.C.21 51
1890 TGL Georg Wallace Tinglysing A.d.D.60 173
1828 KW Johan Christian Koren Egenhandler
1851 KW Georg Wallace, sen. Egenhandler
1887 MAT Georg Wallace Skattetakst: 19000kr., Areal: 695m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel


Handelstue 2 i Bellgaarden

Internreferanse: 30-102

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1759 KW Ernst Hinrich Bunge Handelsforvalter
1769 KW Christian Martens Handelsforvalter
1772 VT Mad.me Peglau Verditakst: 1230 rd
1778 BT Claus Krohn Branntakst: 830 rd
1778 VT Claus Krohn Bygningstakst: 830 rd, Grunntakst: 380 rd
1782 KW Jochim Andreas Wendt Handelsforvalter
1785 KW Claus Krohn Egenhandler
1786 KW Gerhard Ohldieck Handelsforvalter
1794 KW Albert Krohn Egenhandler
1804 KW Berendt Rathmann Handelsforvalter
1802 TGL Claus Krohn Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Georg Harmens Tinglysing A.d.B.3 172
1808 TGL Georg Harmens Tinglysing A.d.C.21 52
1864 TGL Georg Harmens Tinglysing A.d.D.60 175
1818 KW Joachim Vedeler Handelsforvalter
1836 KW Georg Harmens Egenhandler
1861 KW Johan Cordt Harmens Egenhandler
1887 MAT J. C. Harmens Skattetakst: 12000kr., Areal: 458m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Fellesareal i Bellgården

Internreferanse: 30-103

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1778 BT Felles Branntakst: 80 rd
1778 VT Fælles eiendom Bygningstakst: 80 rd, Grunntakst: 50 rd
1802 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.B.3 172
1851 TGL Tinglysing A.d.C.21 53
1947 TGL Felles Tinglysing A.d.D.60 175
1887 MAT Fællesejendom Skattetakst: 300kr., Areal: 0m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Kjelder

  • Byarkivet i Bergen: Grunntaksten 1778, BBA Tilvekst nr. 670. Protokoll 1778
  • Statsarkivet i Bergen: Byfogd og byskrivar, A.d.A.5, Handelsbodene på Bryggen
  • Bergen kommune, Bergen bys matrikkel 1887. Bergen 1888.
  • Bergen kommune, Ommatrikulering av Bergen sentrum. Bergen 1985.

Kilder 1702-1985