Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Studie av Bergens mellomaldertopografi går attende til slutten av 1600-talet. Tabellen nedanfor er sett opp for å jamføre tre (eldre) bidrag til Bergens mellomaldertopografi, Ø. Grimnæs, Bernt Lorentzen og Knut Helle. Usemja dreier seg i hovudsak om den innbyrders plasseringa, men også den presise geografiske lokaliseringa. I tabellen nedanfor er den innbyrdes plasseringa representert ved topoid, ein topografisk identifikasjonsnøkkel.

Bydel Topoid (K. Helle) Namn (K. Helle) Topoid2 (ØH) Namn (ØH) Topoid3 (BL) Namn (B. Lorentzen)
BRYGGEN 1 Brynjolvsgard 1 Brynjulvsgården 1 BUVNJULFSGARDEN
2 Dreggen 4 Dreggen 6 Dreggen
3 Galgen 6 Galgen (Bremersgården)
4 Ukjent gard
5 Lagmannsgard 2 Lagmannsgården (Schulten) 2 BOETAGARD. LAGMANNSGARDEN (3).
6 Skjeggen 3 Skjeggen 4 SKJEGGEN
7 Skieldan 5 SKIELDAN. (Schulten)
8 Maria almenning 9 Mariakirke-almenning
9 Gullskoen 7 Gullskoen
10 Sveinsgard 16 Svensgården
11 Miklagard 8 Miklegårdun (Atlegården)
12 Oddsgard
13 Den gamle kirkeveien
14 Atlegard
15 Søstergard 10 Søstergården (Sigrid Setas gård)
16 Engelgard 11 Engelsgården (Erlands gård)
17 Bugard 13 Indre Bugård og Ytre Bredsgård
18 Bua almenning 12 Bua-almenning
19 Bredsgaard
20 Einarsgard 15 Einarsgården (Enhjørningsgården)
21 Breidaalmenning 14 Breida-almenning
22 Åfjorden 18 Åfjorden (Jakobsfjorden) 21 AFJORDRINN, Jåfordin, Jakobsfjorden. Hjorten.
23 Bellgard 17 Bellgården
24 Holmedalen 19 Holmedalen
25 Kappen 20 Kappen
26 Nikolaikirkealmenning
27 Fatten 25 Fatten
28 Navnløs gaard
29 Straumen 26 Straumen (Solegården og Revelsgården)
30 Leppen 27 Leppen
31 Bratten 28 Bratten
32 Dramsuden 29 Drambsudin (Dramshusen)
33 Skapten 30 Skapten
34 Ridstaden 31 Ridstaden
35 Bollegard 32 Bollegård (Bucklegården)
36 Finngard 33 Finnegården
37 Brødregard 34 Brødregården
38 Vetrliden 35 Vetrliden
39 Autalalmenning 37 Auta-almenning
Bydel Topoid (K. Helle) Namn (K. Helle) Topoid2 (ØH) Namn (ØH) Topoid3 (BL) Namn (B. Lorentzen)
ØVRE LANGSTREDE 1 Stempeldypet 2 Stempeldypet
2 Kalkhus 1 Kalkhus
3 Martinskirken 3 Martinskirken
4 Kannen 6 Kannen
5 Grisen 8 Grisen
6 Skidagard 7 Skidagård
7 Steinkirken 4 Steinkirken (Columbakirken)
8 Nikolaikirken 5 Nikolaikirken
9 Gylten
10 Peterskirken 18 Peterskirken
11 Kringelen 16 Kringlen
12 Samsonagard 17 Samsongården
13 Karan
14 Skaldagard
15 Mariakirken 21 Mariakirken
16 Maria gildeskåle 22 Mariakirkens prestehus (Maria gildeskåle)
17 Lavranskirken 23 Laurentiuskirken
18 Slæpalangen
19 Askatningsgard

Helles231.jpg

Knut Helle, Bergen bys historie, bind 1, s. 231.