Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Brukerliste

Handelstuer i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-091

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Evers Handelsforvalter
1750 KW Herman Kehlenbeck Egenhandler
1763 KW Hillebrand Harmens Egenhandler
1775 KW Hinrich Tontz Handelsforvalter
1772 VT Hilbrandt Harmens Verditakst: 1750 rd
1778 BT Hilbrand Harmans Branntakst: 1420 rd
1778 VT Hilbrand Harmens Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd
1780 KW Christopher Wiedemann Handelsforvalter
1786 KW Hans Hinrich Harmens Handelsforvalter
1794 KW Johan Cordt Harmens Handelsforvalter
1797 KW Christopher Harmens Egenhandler
1802 TGL Hilbrandt Harmens Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Christopher Harmens Tinglysing A.d.B.3 170
1829 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.C.21 45
1855 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.D.60 161
1830 KW Herman von Tangen, jr. Egenhandler
1855 KW Michael Irgens Egenhandler
1887 MAT Bernt Frielses Sønner Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-092

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Mad.me Warniche Verditakst: 500 rd
1778 BT Mad.me Warnicke Branntakst: 350 rd
1778 VT Madame Warneche Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd
1802 TGL Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Henlagt til no 1 Tinglysing A.d.B.3 171
1829 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.C.21 46
1896 TGL Jacob Knudsen Kvalvik Tinglysing A.d.D.60 163
1887 MAT Ditlef Martens Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-093

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Johan Hinrich Rolfs Egenhandler
1756 KW Hinrich Kuhlmann Egenhandler
1775 KW Christian Friederich Wichard Handelsforvalter
1775 KW Wilhelm Oppermann Egenhandler
1772 VT Henrich Kuhlman Verditakst: 1200 rd
1778 BT Wilhelm Oppenmann Branntakst: 1080 rd
1778 VT Wilhelm Oppermann Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd
1781 KW Divert Maria Oppermann Egenhandler
1781 KW Christopher Ellerhusen Handelsforvalter
1784 KW Christopher Wiedemann Handelsforvalter
1802 TGL Christopher Weideman Tinglysing A.d.A.5 9
1821 TGL Christian Kahrs junior Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Christian Kahrs Junior Tinglysing A.d.B.3 171
1834 TGL Gerhard Schnelle Tinglysing A.d.C.21 47
1874 TGL Herman Friele Tinglysing A.d.D.60 165
1816 KW Johan Wilhelm Poppe Handelsforvalter
1821 KW Christian Kahrs Egenhandler
1834 KW Gerhard Schnelle Egenhandler
1860 KW Herman Friele Egenhandler
1888 KW Johan Martens & Co Egenhandler
1887 MAT Herm. Friele Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-094

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Berendt Mancken Egenhandler
1750 KW Johan Hinrich Egerking, Bremen Egenhandler
1758 KW Johan Meschow Egenhandler
1766 KW Ernst Hinrich Bonge Egenhandler
1772 VT Enrst Henrich Bong Verditakst: 1200 rd
1778 BT Ernst Bonge Branntakst: 850 rd
1778 VT Ernst Bong Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd
1789 KW Wilhelm Bonge Handelsforvalter
1805 KW Johan Bonge Egenhandler
1802 TGL Arentz Bonge Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Johan Henrik Bonge Tinglysing A.d.B.3 171
1842 TGL Johan H Bonge Tinglysing A.d.C.21 48
1896 TGL Fredrik Ameln Tinglysing A.d.D.60 167
1842 KW Ludvig Ameln Egenhandler
1878 KW Fredrik Ameln Egenhandler
1887 MAT Fredr. Ameln Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-095

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Barlhold Rieck Egenhandler
1750 KW Ratje Harmens Handelsforvalter
1756 KW Carsten Bentsen Handelsforvalter
1761 KW Philip Ulhorn Handelsforvalter
1765 KW Johan Gerhard von Tangen Handelsforvalter
1775 KW Jacob Rieck Egenhandler
1772 VT Jacob Bertelsen Rich Verditakst: 1450 rd
1778 BT Jacob Bertelsen Reich Branntakst: 1210 rd
1778 VT Jacob Bertelsen Rieck Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd
1786 KW Georg Eibesdorf Egenhandler
1793 KW Johan Lütkien Egenhandler
1798 KW Petter Koren Egenhandler
1802 TGL Petter Koren Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Petter Koren Tinglysing A.d.B.3 171
1839 TGL Johan C Martens Tinglysing A.d.C.21 49
1871 TGL Carl Konow Tinglysing A.d.D.60 169
1839 KW J. C. Martens & Co
1898 KW Peter Martens og Jens Gran
1887 MAT J. C. Martens Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-096

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Gaardens ejere Verditakst: 400 rd
1778 BT Felles ejendom Branntakst: 550 rd
1778 VT Felles eiendom Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd
1802 TGL Felleds Eiendom Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Felleds Eiendom Tinglysing A.d.B.3 172
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.21 50
1915 TGL Johan C. Martens Tinglysing A.d.D.60 171
1887 MAT Felleseien Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Belgaarden

Gard: Belgaarden, (10), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-101

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Wilhelm Büscher Egenhandler
1740 KW Christopher Hogge Handelsforvalter
1740 KW Claus Gøth Handelsforvalter
1745 KW Gerhard Greve Egenhandler
1760 KW Hinrich Busch Handelsforvalter
1772 VT Johan Henrich Wilgohs Verditakst: 1520 rd
1778 BT Henrich Michael Wilgoes Branntakst: 980 rd
1778 VT Hinrich Michael Wilgohs Bygningstakst: 980 rd, Grunntakst: 440 rd
1784 KW Hinrich Michael Wilgohs Egenhandler
1782 KW Cordt Hinrich Kramer Handelsforvalter
1787 KW Lyder Døscher Egenhandler
1792 KW Johan Christian Krøpelien og Claus Koren Egenhandler
1800 KW Johan Weiner Krohn Egenhandler
1800 TGL Johan Weiner Krohn Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Johan C. K. Koren Tinglysing A.d.B.3 172
1828 TGL Johan W. Krohn Tinglysing A.d.C.21 51
1890 TGL Georg Wallace Tinglysing A.d.D.60 173
1828 KW Johan Christian Koren Egenhandler
1851 KW Georg Wallace, sen. Egenhandler
1887 MAT Georg Wallace Skattetakst: 19000kr., Areal: 695m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Belgaarden

Gard: Belgaarden, (10), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-102

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1759 KW Ernst Hinrich Bunge Handelsforvalter
1769 KW Christian Martens Handelsforvalter
1772 VT Mad.me Peglau Verditakst: 1230 rd
1778 BT Claus Krohn Branntakst: 830 rd
1778 VT Claus Krohn Bygningstakst: 830 rd, Grunntakst: 380 rd
1782 KW Jochim Andreas Wendt Handelsforvalter
1785 KW Claus Krohn Egenhandler
1786 KW Gerhard Ohldieck Handelsforvalter
1794 KW Albert Krohn Egenhandler
1804 KW Berendt Rathmann Handelsforvalter
1802 TGL Claus Krohn Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Georg Harmens Tinglysing A.d.B.3 172
1808 TGL Georg Harmens Tinglysing A.d.C.21 52
1864 TGL Georg Harmens Tinglysing A.d.D.60 175
1818 KW Joachim Vedeler Handelsforvalter
1836 KW Georg Harmens Egenhandler
1861 KW Johan Cordt Harmens Egenhandler
1887 MAT J. C. Harmens Skattetakst: 12000kr., Areal: 458m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Belgaarden

Gard: Belgaarden, (10), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-103

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1778 BT Felles Branntakst: 80 rd
1778 VT Fælles eiendom Bygningstakst: 80 rd, Grunntakst: 50 rd
1802 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.B.3 172
1851 TGL Tinglysing A.d.C.21 53
1947 TGL Felles Tinglysing A.d.D.60 175
1887 MAT Fællesejendom Skattetakst: 300kr., Areal: 0m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Jacobsfjord

Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-114

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Johan Hinrich Pütter Handelsforvalter
1754 KW Gabriel Taumann Handelsforvalter
1759 KW Søren Kahrs Egenhandler
1772 VT Søren Kaars Verditakst: 1570 rd
1778 BT Søren Kahrs Branntakst: 1150 rd
1778 VT Søren Kahrs Bygningstakst: 1150 rd, Grunntakst: 295 rd
1784 KW Ditmer Kahrs Egenhandler
1802 TGL Ditmer Kahrs Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Henrich Kahrs Tinglysing A.d.B.3 173
1848 TGL Lauritz Stub Tinglysing A.d.C.21 54
1868 TGL Lauritz Stub Tinglysing A.d.D.60 179
1828 KW Henrik Kahrs Egenhandler
1835 KW Christopher Lemkuhl Egenhandler
1849 KW Lauritz Stub Egenhandler
1855 KW Stine Cathr. Coldevin Stub Egenhandler
1855 KW Nils Knagenhjelm Wiese Handelsforvalter
1868 KW Niels Anthonisen Egenhandler
1887 MAT N. Anthonisen & Co Skattetakst: 16000kr., Areal: 454m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Jacobsfjord

Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-115

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1756 KW Claus Krohn Egenhandler
1772 VT Claus Krohn Verditakst: 1150 rd
1778 BT Claus Krohn Branntakst: 850 rd
1778 VT Claus Krohn Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 0 rd
1785 KW Jochim Andreas Wendt Handelsforvalter
1802 KW Albert H. Krohn Egenhandler
1804 KW Berendt Bahtmann Handelsforvalter
1802 TGL Claus Krohn Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Albert H. Krohn Tinglysing A.d.B.3 173
1846 TGL Didrik B. Martens Tinglysing A.d.C.21 55
1882 TGL Didrik Bergman Martens Tinglysing A.d.D.60 181
1833 KW Dominicus Hjortdahl Egenhandler
1846 KW Didrik B Martens Egenhandler
1895 KW Hans D Martens & Edv. Nilsen Egenhandler
1887 MAT D B Martens Skattetakst: 13500kr., Areal: 370m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Jacobsfjord

Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-116

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW August Polemann Handelsforvalter
1759 KW Friedrich Frerichsen Egenhandler
1772 VT Fridrich Fridrichs Verditakst: 1320 rd
1778 BT Fridrich Fridrichs Branntakst: 950 rd
1778 VT Frerich Frerichs Bygningstakst: 950 rd, Grunntakst: 210 rd
1781 KW Jacob Warmkroos Egenhandler
1786 KW Joh. Ludw. Mowinckel Handelsforvalter
1787 KW Wiennand Röess Egenhandler
1790 KW Gerhardt Ohldeck Egenhandler
1802 TGL Gerhard Olding Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Detleff B. Reich Tinglysing A.d.B.3 173
1825 TGL Ditlef Christian Busch Tinglysing A.d.C.21 56
1860 TGL Ditlef Christian ? Tinglysing A.d.D.60 183
1825 KW Dillef Beusch Egenhandler
1860 KW Didrik H. Voss Egenhandler
1868 KW Johan Scharfscher Egenhandler
1887 MAT Johan Scharffscher Skattetakst: 12000kr., Areal: 300m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Jacobsfjord

Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 7. Matrikkelreferanse: 30-117

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Gaardens ejere Verditakst: 260 rd
1778 BT Fælles ejendelle Branntakst: 120 rd
1778 VT Fælles eiendom Bygningstakst: 170 rd, Grunntakst: 120 rd
1802 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.B.3 173
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.21 57

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Bugaarden

Gard: Bugaarden, (15), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-151

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1754 KW Hinrich Hespe Egenhandler
1767 KW Peter Hespe Handelsforvalter
1772 VT Diderick Pragh Verditakst: 1520 rd
1778 BT Diderich Prage Branntakst: 1060 rd
1778 VT Diedrich Prage Bygningstakst: 1060 rd, Grunntakst: 350 rd
1787 KW Johan Bøschen Egenhandler
1799 KW Abraham Nordmann Egenhandler
1799 KW Jonas Wolff Handelsforvalter
1803 KW Michael Rütter Handelsforvalter
1807 KW Christian Møller Handelsforvalter
1802 TGL Abraham Normand Tinglysing A.d.A.5 14
1820 TGL Berent Rothman Tinglysing A.d.B.3 178
1816 TGL Wollert Danchertsen Jordan Tinglysing A.d.C.21 75
1860 TGL Hans J. Blydt Tinglysing A.d.D.60 221
1815 KW Berendt Rahtmann Egenhandler
1846 KW Wollert Jordan Egenhandler
1860 KW Hans S Blydt Egenhandler
1891 KW Blydt & Grung Egenhandler
1887 MAT Hans S. Blydt Skattetakst: 13500kr., Areal: 626m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Bugaarden

Gard: Bugaarden, (15), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-152

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Herman Diderich Prage
1772 VT Henrich Hespe Verditakst: 1150 rd
1778 BT Peter Hespe Branntakst: 850 rd
1778 VT Peter Hespe Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd
1779 KW Geelmuyden Egenhandler
1780 KW Herman Schrøder Egenhandler
1802 KW Søren Hagelsteen Handelsforvalter
1808 KW Gerhard Turau Egenhandler
1802 TGL Gerhard Turau Tinglysing A.d.A.5 14
1820 TGL Hans Tornøe Krohn Tinglysing A.d.B.3 178
1839 TGL H. Tornøe Krohn Tinglysing A.d.C.21 76
1882 TGL Johan C Harmens Tinglysing A.d.D.60 223
1838 KW Hans Tornøe Krohn Egenhandler
1872 KW Hans Dekker Egenhandler
1888 KW Hans S Blydt Egenhandler
1887 MAT Hans Dekker Skattetakst: 7000kr., Areal: 153m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Bugaarden

Gard: Bugaarden, (15), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-153

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Wilhelm Oppermann Egenhandler
1755 KW Friedrich Wesenberg Egenhandler
1761 KW Jochim Christian Koch Egenhandler
1772 VT Jochim Koch Verditakst: 1230 rd
1778 BT Jochum Koch Branntakst: 1100 rd
1778 VT Jochum Kock Bygningstakst: 1100 rd, Grunntakst: 185 rd
1792 KW Hinrich Lütkien Egenhandler
1804 KW Herman Kahler Egenhandler
1802 TGL Herman Køhler Tinglysing A.d.A.5 14
1820 TGL Georg Ferdinand Ruback Tinglysing A.d.B.3 178
1828 TGL Georg Ferdinand Ruback Tinglysing A.d.C.21 77
1859 TGL Edvard Christian Mowinckel Tinglysing A.d.D.60 225
1824 KW Christopher Harmens Egenhandler
1827 KW Georg Rubach Egenhandler
1859 KW Edw Mowinckel Egenhandler
1887 MAT Edw. C. Mowinckel Skattetakst: 9500kr., Areal: 205m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Bugaarden

Gard: Bugaarden, (15), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-154

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Friderich Wesenberg Verditakst: 80 rd
1778 BT Mad.me Branntakst: 120 rd
1778 VT Madam Wesenberg Bygningstakst: 120 rd, Grunntakst: 20 rd
1802 TGL Herman Køhler (henlagt til no 5) Tinglysing A.d.A.5 14
1820 TGL Henlagt til no 5 Tinglysing A.d.B.3 179
1851 TGL Henlagt til no 5 i Buegaarden Tinglysing A.d.C.21 78
1889 TGL Lage F. G Gade Tinglysing A.d.D.60 227
1887 MAT F. G. Gade Skattetakst: 22000kr., Areal: 600m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Bugaarden

Gard: Bugaarden, (15), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-155

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1766 KW Johan Lyder Schrøder Handelsforvalter
1777 KW Hinrich Jordan Egenhandler
1772 VT Mad.me Schrøder Verditakst: 1390 rd
1778 BT Henrich Jordan Branntakst: 1040 rd
1778 VT Henrich Jordan Bygningstakst: 1040 rd, Grunntakst: 490 rd
1780 KW Jacob von Erpecom Egenhandler
1792 KW Diderich Hagelsteen Egenhandler
1802 TGL Didrick Hagelsten Tinglysing A.d.A.5 14
1820 TGL Johan ? Rathman Tinglysing A.d.B.3 179
1839 TGL Dirk Vos Blaauw Tinglysing A.d.C.21 79
1811 KW Johan Hinrich Rahtmann Egenhandler
1839 KW Jacob Blaauw & Chr Faye Egenhandler
1853 KW Christopher Faye Egenhandler
1865 KW Fredrik A Wesenberg Egenhandler
1872 KW Herman Lehmkuhl Egenhandler
1889 KW M. H. Kielland Egenhandler

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Bugaarden

Gard: Bugaarden, (15), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-156

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Pragh, Hespe og Koch Verditakst: 70 rd
1778 BT Fælles ejendeler Branntakst: 60 rd
1778 VT Felles eiendom Bygningstakst: 60 rd, Grunntakst: 55 rd
1802 TGL Fælleds eiendom Tinglysing A.d.A.5 14
1820 TGL Fælleds eiendom Tinglysing A.d.B.3 179
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.21 80
1916 TGL Felles Tinglysing A.d.D.60 229
1887 MAT Fællesejendom Skattetakst: 300kr., Areal: 0m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel