Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Kongelige forordninger

1648

Forbud at Flesborgere og kiøbenhanvsfarer ikke maa seyle til Nordland

Vi Fredrich den III..

[1]

1614

Bergens borgeres besværing imod hanse-stederne decideret af hans kongelige majestæt

... Først at fornævnte contoir af hansestæderne anno 1572 er forskrev 96 artiklar, som er vore undersaatte og Borger i Bergen til stor skade og afbrek, og det med de vilkaar ved deres eed bekræftet, at ingen af dennem det skulle aabenbare, hvilken fortægnelse udi vores Regalia og høyhed vi ingen vilde tilstæde, at giøre nogen forordning foruden vores villie og videnskab.

[2]


1607

Reskript angaaende handelen i Bergen

[3]

15. juni 1583

Om Bergens gader og almindinger [4]


24. august 1573

13. Sammeledes.. [5]


2. september 1558

Rescript til befalingsmanden paa Bergenhuus angaaende de tyske hanverksfolk og nogle andre poster

Christian III forordninger

1558

Da de tydske embetsmænd udi Bergen efter forbemeldte kongelig majestæts brev til befalingsmanden Christopher Walkendorf vare actionerede og fordrevne, for saavidt de ikke ville sværge hans majestæt, saa maa jeg her anføre en relation, som befalingsmanden aaret derefter haver givet om disse Tydske Embedsmænd og deres handtering

For vare der 36 skoboder, som skomagerne havde deres værelse og vaaning udi, som kaldes skoestrædet, og var liggendes imellom Hollænder Gaden og Stranden, og var udi fire kanter indbygget, dog ikkun udi meget smaa boder, og vare derhos nu meget forfaldne. Og vare der alltid 2 skomagere udi hver Bod i det mindste

Christian III forordninger 1558

1509

Privilegium for Bergen [6]