Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Holmedalen (1702)

bokmål Tilbake til Hovedsiden

Holmedalen er de to første trehusrekkene (gavlene) regnet fra Nikolaikirkealmenningen og utetter Vågen. Holmedalen er en dobbeltgård med en overbygget gårdskleve. I første del av 1700-tallet hadde gården totalt fem handelstuer. På slutten av 1700-tallet ble den minste av de fem stuene lagt sammen med første stue i søndre rekke, slik at gården fikk fire handelstuer. De tre første hadde hoveddelen av bygningene i søndre rekke dvs. inn mot Vågsbunnen, mens den fjerde stuen hadde stue, loft og boder i nordre rekke.

Kontoret9 15b.jpg

Handelsstuene i Holmedalen

I 1767 ble det innført obligatorisk brannforsikring for bygninger i kjøpstader og ladesteder i Norge. Og noen år senere ble skattesystemet i Bergen revidert med langt mer detaljert vurdering og taksering av hus og grunner (tomter). Til sammen utgjør branntakstene (brannforsikring) og verditakstene (skattetakst) gode kilder til byenes bygingsmasse. Se: Verditaksten 1772 Takseringene gir følgende bilde av bygningene i Holmedalen.

  1. Handelstue 1 bestod i 1770-årene av en bygning med sjøstue, tre boder og ni loft, videre en bygning med fire boder og seks loft, en spisebod og en bod ti tilknytning til skjøttstuen
  2. Handelstue 2 bestod av to boder og tre loft
  3. Handelstue 3 besotd av klever, boder og loft

Handelstuer i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 1. Matrikkelreferanse: 30-091

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Evers Handelsforvalter
1750 KW Herman Kehlenbeck Egenhandler
1763 KW Hillebrand Harmens Egenhandler
1775 KW Hinrich Tontz Handelsforvalter
1772 VT Hilbrandt Harmens Verditakst: 1750 rd
1778 BT Hilbrand Harmans Branntakst: 1420 rd
1778 VT Hilbrand Harmens Bygningstakst: 1420 rd, Grunntakst: 260 rd
1780 KW Christopher Wiedemann Handelsforvalter
1786 KW Hans Hinrich Harmens Handelsforvalter
1794 KW Johan Cordt Harmens Handelsforvalter
1797 KW Christopher Harmens Egenhandler
1802 TGL Hilbrandt Harmens Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Christopher Harmens Tinglysing A.d.B.3 170
1829 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.C.21 45
1855 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.D.60 161
1830 KW Herman von Tangen, jr. Egenhandler
1855 KW Michael Irgens Egenhandler
1887 MAT Bernt Frielses Sønner Skattetakst: 24000kr., Areal: 255m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 2. Matrikkelreferanse: 30-092

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Mad.me Warniche Verditakst: 500 rd
1778 BT Mad.me Warnicke Branntakst: 350 rd
1778 VT Madame Warneche Bygningstakst: 350 rd, Grunntakst: 90 rd
1802 TGL Hilbrandt Harmens (Henlagt til no 1) Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Henlagt til no 1 Tinglysing A.d.B.3 171
1829 TGL Herman von Tangen Tinglysing A.d.C.21 46
1896 TGL Jacob Knudsen Kvalvik Tinglysing A.d.D.60 163
1887 MAT Ditlef Martens Skattetakst: 8000kr., Areal: 77m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 3. Matrikkelreferanse: 30-093

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Johan Hinrich Rolfs Egenhandler
1756 KW Hinrich Kuhlmann Egenhandler
1775 KW Christian Friederich Wichard Handelsforvalter
1775 KW Wilhelm Oppermann Egenhandler
1772 VT Henrich Kuhlman Verditakst: 1200 rd
1778 BT Wilhelm Oppenmann Branntakst: 1080 rd
1778 VT Wilhelm Oppermann Bygningstakst: 1080 rd, Grunntakst: 210 rd
1781 KW Divert Maria Oppermann Egenhandler
1781 KW Christopher Ellerhusen Handelsforvalter
1784 KW Christopher Wiedemann Handelsforvalter
1802 TGL Christopher Weideman Tinglysing A.d.A.5 9
1821 TGL Christian Kahrs junior Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Christian Kahrs Junior Tinglysing A.d.B.3 171
1834 TGL Gerhard Schnelle Tinglysing A.d.C.21 47
1874 TGL Herman Friele Tinglysing A.d.D.60 165
1816 KW Johan Wilhelm Poppe Handelsforvalter
1821 KW Christian Kahrs Egenhandler
1834 KW Gerhard Schnelle Egenhandler
1860 KW Herman Friele Egenhandler
1888 KW Johan Martens & Co Egenhandler
1887 MAT Herm. Friele Skattetakst: 18000kr., Areal: 500m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 4. Matrikkelreferanse: 30-094

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Berendt Mancken Egenhandler
1750 KW Johan Hinrich Egerking, Bremen Egenhandler
1758 KW Johan Meschow Egenhandler
1766 KW Ernst Hinrich Bonge Egenhandler
1772 VT Enrst Henrich Bong Verditakst: 1200 rd
1778 BT Ernst Bonge Branntakst: 850 rd
1778 VT Ernst Bong Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 140 rd
1789 KW Wilhelm Bonge Handelsforvalter
1805 KW Johan Bonge Egenhandler
1802 TGL Arentz Bonge Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Johan Henrik Bonge Tinglysing A.d.B.3 171
1842 TGL Johan H Bonge Tinglysing A.d.C.21 48
1896 TGL Fredrik Ameln Tinglysing A.d.D.60 167
1842 KW Ludvig Ameln Egenhandler
1878 KW Fredrik Ameln Egenhandler
1887 MAT Fredr. Ameln Skattetakst: 12500kr., Areal: 160m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-095

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW Barlhold Rieck Egenhandler
1750 KW Ratje Harmens Handelsforvalter
1756 KW Carsten Bentsen Handelsforvalter
1761 KW Philip Ulhorn Handelsforvalter
1765 KW Johan Gerhard von Tangen Handelsforvalter
1775 KW Jacob Rieck Egenhandler
1772 VT Jacob Bertelsen Rich Verditakst: 1450 rd
1778 BT Jacob Bertelsen Reich Branntakst: 1210 rd
1778 VT Jacob Bertelsen Rieck Bygningstakst: 1210 rd, Grunntakst: 285 rd
1786 KW Georg Eibesdorf Egenhandler
1793 KW Johan Lütkien Egenhandler
1798 KW Petter Koren Egenhandler
1802 TGL Petter Koren Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Petter Koren Tinglysing A.d.B.3 171
1839 TGL Johan C Martens Tinglysing A.d.C.21 49
1871 TGL Carl Konow Tinglysing A.d.D.60 169
1839 KW J. C. Martens & Co
1898 KW Peter Martens og Jens Gran
1887 MAT J. C. Martens Skattetakst: 18000kr., Areal: 373m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Holmedalsgaarden

Gard: Holmedalsgaarden, (9), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-096

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Gaardens ejere Verditakst: 400 rd
1778 BT Felles ejendom Branntakst: 550 rd
1778 VT Felles eiendom Bygningstakst: 550 rd, Grunntakst: 215 rd
1802 TGL Felleds Eiendom Tinglysing A.d.A.5 9
1820 TGL Felleds Eiendom Tinglysing A.d.B.3 172
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.21 50
1915 TGL Johan C. Martens Tinglysing A.d.D.60 171
1887 MAT Felleseien Skattetakst: 600kr., Areal: 0m2


Holmedal målebrevskart