Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Jacobsfjorden etter 1702

Jacobsfjorden også nemnd som Aafiorden. Etter 1702-brannen hadde Jacobsfjorden 3 handelsstuer. Gårdens skjøtningstue og eldhus låg i gardsrommet mellom Jacobsfjorden og Bellgården.


Jacobsfjorden.jpg

Historisk matrikkel for Jacobsfjorden

Historisk matrikkel for Bellgaarden
Grunntakst 1778 Branntakst 1797 Pantebok 1802 Matrikkel 1887 Matrikkel 1985 Matrikkel 1985
(Gards- og bruksnr)
Kontoret 11.4: Søren Kahrs 2707 Jacobs-fiorden 4: Ditmar Kahrs Jacobsfjord 4: N. Anthonisen & Co Bryggen 23, Jacobsfjord 4 167/1613
Kontoret 11.5: Claus Krohn 2708 Jacobs-fiorden 5: Claus Krohn Jacobsfjord 5: D. B. Martens Jacobsfjord 5 167/1614
Kontoret 11.6: Frerich Frerichs 2709 Jacobs-fiorden 6: Gerhard Olding Jacobsfjord 6: Johan Scharffscher Jacobsfjord 6 167/1615
Kontoret 11.7: Fælles ejendom 2710 Jacobs-fiorden 7: Fælleds ejendom Jacobsfjord 7: Fellesejendom Jacobsfjord 7 167/1616, 167/1603

Kjelder:

  • Byarkivet i Bergen: Grunntaksten 1778, BBA Tilvekst nr. 670. Protokoll 1778
  • Statsarkivet i Bergen: Byfogd og byskrivar, A.d.A.5, Handelsbodene på Bryggen
  • Bergen kommune, Bergen bys matrikkel 1887. Bergen 1888.
  • Bergen kommune, Ommatrikulering av Bergen sentrum. Bergen 1985.


Handelstuer i Jacobsfjord

De tre Handelsstuene i Jacobsfjord har numrene 4,5 og 6. De "forsvunne" stuenumrene er handelsstuer i Bellgården, dvs. handelsstuene i Bellgården og Jacobsfjorden har en felles nummerering

Stue 4 i Jacobsfjorden tilhørte familien Kahrs, stue 5 familien Krohn senere Martens.

Stue: 4. Internreferanse: 30-114

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1748 KW Johan Hinrich Pütter Handelsforvalter
1754 KW Gabriel Taumann Handelsforvalter
1759 KW Søren Kahrs Egenhandler
1772 VT Søren Kaars Verditakst: 1570 rd
1778 BT Søren Kahrs Branntakst: 1150 rd
1778 VT Søren Kahrs Bygningstakst: 1150 rd, Grunntakst: 295 rd
1784 KW Ditmer Kahrs Egenhandler
1802 TGL Ditmer Kahrs Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Henrich Kahrs Tinglysing A.d.B.3 173
1848 TGL Lauritz Stub Tinglysing A.d.C.21 54
1868 TGL Lauritz Stub Tinglysing A.d.D.60 179
1828 KW Henrik Kahrs Egenhandler
1835 KW Christopher Lemkuhl Egenhandler
1849 KW Lauritz Stub Egenhandler
1855 KW Stine Cathr. Coldevin Stub Egenhandler
1855 KW Nils Knagenhjelm Wiese Handelsforvalter
1868 KW Niels Anthonisen Egenhandler
1887 MAT N. Anthonisen & Co Skattetakst: 16000kr., Areal: 454m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Jacobsfjord

Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 5. Matrikkelreferanse: 30-115

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1756 KW Claus Krohn Egenhandler
1772 VT Claus Krohn Verditakst: 1150 rd
1778 BT Claus Krohn Branntakst: 850 rd
1778 VT Claus Krohn Bygningstakst: 850 rd, Grunntakst: 0 rd
1785 KW Jochim Andreas Wendt Handelsforvalter
1802 KW Albert H. Krohn Egenhandler
1804 KW Berendt Bahtmann Handelsforvalter
1802 TGL Claus Krohn Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Albert H. Krohn Tinglysing A.d.B.3 173
1846 TGL Didrik B. Martens Tinglysing A.d.C.21 55
1882 TGL Didrik Bergman Martens Tinglysing A.d.D.60 181
1833 KW Dominicus Hjortdahl Egenhandler
1846 KW Didrik B Martens Egenhandler
1895 KW Hans D Martens & Edv. Nilsen Egenhandler
1887 MAT D B Martens Skattetakst: 13500kr., Areal: 370m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Jacobsfjord

Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 6. Matrikkelreferanse: 30-116

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1740 KW August Polemann Handelsforvalter
1759 KW Friedrich Frerichsen Egenhandler
1772 VT Fridrich Fridrichs Verditakst: 1320 rd
1778 BT Fridrich Fridrichs Branntakst: 950 rd
1778 VT Frerich Frerichs Bygningstakst: 950 rd, Grunntakst: 210 rd
1781 KW Jacob Warmkroos Egenhandler
1786 KW Joh. Ludw. Mowinckel Handelsforvalter
1787 KW Wiennand Röess Egenhandler
1790 KW Gerhardt Ohldeck Egenhandler
1802 TGL Gerhard Olding Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Detleff B. Reich Tinglysing A.d.B.3 173
1825 TGL Ditlef Christian Busch Tinglysing A.d.C.21 56
1860 TGL Ditlef Christian ? Tinglysing A.d.D.60 183
1825 KW Dillef Beusch Egenhandler
1860 KW Didrik H. Voss Egenhandler
1868 KW Johan Scharfscher Egenhandler
1887 MAT Johan Scharffscher Skattetakst: 12000kr., Areal: 300m2

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel

Handelstue i Jacobsfjord

Gard: Jacobsfjord, (11), stue: 7. Matrikkelreferanse: 30-117

Aar Kilde Eier Forvalter Andre opplysninger, lenke
1772 VT Gaardens ejere Verditakst: 260 rd
1778 BT Fælles ejendelle Branntakst: 120 rd
1778 VT Fælles eiendom Bygningstakst: 170 rd, Grunntakst: 120 rd
1802 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.A.5 10
1820 TGL Felleds eiendom Tinglysing A.d.B.3 173
1851 TGL Felles Tinglysing A.d.C.21 57

KW=Koren Wiberg, VT=Verditakst, BT=Branntakst, TGL=Tinglysing, MAT=Matrikkel