Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Kilder og Litteratur

Naviger til Hovedside

Litteraturliste

 • Bergens Historiske Forenings Skrifter, Bergens Historiske Forenings Skrifter, Bergen. Nettside: BHF hjemmeside
 • Bruns, Friedrich (1900): Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik, Berlin
 • Den norske historiske forening, Historisk tidsskrift, Oslo. Nettside: H.T på HIFOs hjemmeside
 • Det Hanseatiske Museum og Schøstuene, Hanseatisk Museums Skrifter, Bergen. Nettside: Museumvest.no
 • Dokumentasjonsprosjektet, Diplomatarium Norvegicum, nettutgave: dokpro.no
 • Ersland, Geir Atle (1994): Kven eigde byen? : ei gransking av opphavet og utviklinga av grunnleige i Bergen og eit utval nordeuropeiske byar, Bergen.
 • Fossen, Anders Bjarne (1979): Borgerskapets by : 1536-1800, Bergen. E-bok: [1]
 • Helle, Knut (1982): Kongssete og kjøpstad : fra opphavet til 1536, Bergen.
 • Huitfeldt-Kaas, H.J (1887-1906) Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede, Christiana. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Keyser, Rudolf (1846-1895) Norges Gamle Love indtil 1387, Christiania. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Keyser, Rudolf m. fl (1912-) Norges gamle love, Anden række, 1388-1604, Christiania. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Koren-Wiberg, Christian (1899) Det tyske kontor i Bergen : tegninger med beskrivelse, Bergen. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Koren-Wiberg, Christian (1908): Bidrag til Bergens kulturhistorie, Bergen. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Koren-Wiberg, Christian (1921): Bergens kulturhistorie, Bergen. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Lorentzen, Bernt (1952) Gård og grunn i Bergen i middelalderen, Bergen. E-bok: uib.no
 • Nicolaysen, N (1858), Norske magasin : skrifter og optegnelser angaaende Norge og forfattede efter reformationen. 1, Christiania. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Nicolaysen, N (1890): Om de norske kjøbstæder i middelalderen : deres oprindelse, indretning og bygningsskik, Kristiania
 • Riksarkivet (1941), Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, A, Inntekt, Oslo. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Samfundet for det norske Folks Sprogs Historie (1833), Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie, Christiania. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Storm, Gustav (1880) Monumenta historica Norvegiæ : latinske Kildeskrifter til Norges Historie i Middelalderen, Kristiania. E-bok: Nasjonalbiblioteket
 • Thomle, E.A (1893-1903), Norske Herredags-Dombøger, Første Række, (1578-1604) Christiania.
 • Verein fyr Hansische Geschichte (1876-1916), Hansisches Urkundenbuch, Halle
 • Wentz, Gottfried og Klaus Friedland (1941), Hanserecesse : (Hanserezesse), 4, Hanserezesse von 1531-1560, Weimar

Kilder

Christian III forordninger 2. september 1558

FORKORTELSER AV KILDEHENVISNINGER

 • Bergens Historiske Forenings Skrifter — B.H.F.S.
 • Bergens Kulturhistorie — B.K.h.
 • Bidrag til Bergens Kulturhistorie — B.B.K.
 • Bruns Die Lübecker Bergenfahrer — Bruns d.L.B.
 • De norske kjøbstader i middelalderen — D.n.kj. i m.
 • Diplomatarium Norvegicum — D.N.
 • Hanseatisk Museums Skrifter — H.M.S.
 • Hanserezesse — Hans. Rez.
 • Hansisches Urkundenbuch — Hans. Urk. (H.U.)
 • Monumenta Historica Norvegiae — Mon. Hist. Nor.
 • Norges gamle Love — Ngl,
 • Norsk Historisk Tidsskrift — H.T.
 • Norske Herredags Dombøger — N.H.D.
 • Norske Jordeboger og regnskaber — N.J.R.
 • Norske Lensrekneskapsbøker — N.L.R.
 • Norske Magasin — N.M.
 • Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie — Saml. t.d.n.l. Spr. og H.