Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Skjeggen

Bøtagard/Lagmannsgards nabo i sør, Skjeggen (Skeggrinn), hadde kanskje navn etter en person med det norrøne døpenavnet Skeggr eller det tilsvarende tilnavnet skeggr, skeggi - «skjeggete». Eller det er tenkelig at gården som merke hadde et skegg i betydningen utbygg øverst i stevnen på et krigsfartøy. Skjeggen var en dobbeltgård, der det etter brannen i 1332 ble reist to brannsikre kjellere.

Litteratur

 • Helle, Knut (1982): Kongssete og kjøpstad : fra opphavet til 1536, Bergen.
 • Lorentzen, Bernt (1952) Gård og grunn i Bergen i middelalderen, Bergen. E-bok: uib.no

Komplett kilde og litteraturliste

Kilder fram til 1570

 • 1334 DN XII nr 83: ij Skegginomt. »Giidbrande i
 • 1334 DN II nr 207: Hyggekontrakt. tj Skeggenom«. Hygning av to steinkjellere og K>pphusing« av gården. Påskrift: »Var frv kirkio sokn«.,
 • 1336 DN II nr. 215: Hyggeattest fra myndighetene, »j Sk;eggimim«. . . , •inraueghin« i Skj.
 • 1349 D.N. II nr, 305: Testament, »af Sk^cggenuni^. Korsbror Arnfinn J^eterson gir to gårdleier av S. til Kristkirken.
 • 1464 Bruns d.L.B. s. 90: Forliksbrev. lin den Scheggen«, wle sehuse unde enen schuttingstowen halff. so de . . . . in den Scheggen negest Schulten zint lx?Iegen.«
 • 1464 Bruns d.L.B s. 122: Pantebrev, »in den Scheggen«. Pantsetting av to hus »upjKJ dem Steenkclrctegen Clawer Viit over Ixrtegen«.
 • 1497 D.N. I nr. 989: Fredrik Konig selger Skj. til Merik Krummedike. Han arvet gården etter sin bror Albrekt. »Skegen«. »Liggendis paa bryggen nest sondhen op til lagmant; gaardh.
 • 1516—20 N.R.J. T: Xevnt 10ganger. Regnskap. »Sheggem. »Shegghen«. »Skegghen«. »Sheggenn«. ilandel med Dwalowegh. Handel med Hermen Megher.
 • 1520 D.N. V nr. 1027: Gavebrev, Gaute Galle gir gården til »Oluffsaltare i Tnmdheim^. I^ie 2 bergene gyllen« pr. år. »Skegghenn«. »Liggendes ved brygghenn vdi lierghenn.«
 • 1522 N.R.J. III s. 634: Skatteregnskap. »Skeggenn». 2 skattel>etalere.
 • 1527 Bnms d.L.B. s. 394: Beretning om 5 gårders brann. Kle Schege«.
 • 1585 Geistlig jordbok. Statsark. Bergen (se s. 266); Bispens grunnleie. »Scheggen wdj Dreggen schulle giffue til Trinita iiij mr. d sed nihil inde hal>et Thj Erich Rosenkrantzes Arffuingers Umbudzmand thett (»p|)cbar«f

Kilder 1570-1899

Liste