Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Verditakst 1772

I verditaksten 1772 ble alle bygninger i Bergen vurdert og taksert. Takseringen dannet likningsgrunnlag for byskatten i 1772 og de påfølgende år fram til 1778, da det ble gjennomført ny taksering. Først er elle eiendommene i rode 1 til 24 taksert (fra Nordnes til Skuteviken). Deretter er handelsbodene ved det tyske kontor taksert, så skuteviksbodene og til slutt bodene i Sandviken. Protokollen er på 339 sider og inneholder både saksdokumenter og takseringen. Protokollen er undertegnet 11. november 1772. Hele protokollen er tilgjenglig som bildefiler her: Verditakst 1772, SAB, Byfogd og byskriver

Utdrag av takseringsprotokollen for Holmedal, Jacobsfjorden og Belgaarden

Rodeid Gate Beboer Objekter Taksering
Holmedal 30091 Hilbrandt Harmens 1750
30092 Mad.me Warniche 500
30093 Henrich Kuhlman 1200
30094 Enrst Henrich Bong 1200
30095 Jacob Bertelsen Rich 1450
30096 Gaardens ejere 400
Bellgaarden 30101 Johan Henrich Wilgohs 1520
30102 Mad.me Peglau 1230
30103 Søren Kaars 1570
30104 Claus Krohn 1150
30105 Fridrich Fridrichs 1320
Baugaarden, søndre side 30141 Diderick Pragh 1520
30142 Henrich Hespe 1150
30143 Jochim Koch 1230
Baugaarden, nordre side 30144 Friderich Wesenberg 80
30145 Mad.me Schrøder 1390
30146 Pragh, Hespe og Koch 70