Fra hbrgeo
Hopp til: navigasjon, søk

Ølnes 1420/7/1

Eigendomsidentifikasjon

  • Matrikkel 1950: Sogndal, Ølnes, gard 7, bruk 1: 3 mark 65 øre

Eigar og brukarar

  • 1950 : Nils I. Ølnes

Kjelder i Digitalarkivet

Tinglysing av fast eigedom blei regulert med Christian Vs norske lov i 1687. Lova etablerte ordninga med pantebøker ført av sorenskrivar og byskrivar. I 1738 kom ein forordning som etablerte system med register til pantebøkene (Panteregister). Lovene blei revidert i 1845 (med instruks 1848) og denne lova blei erstatta av ny lov i 1935. Lova av 1935 er framleis gjeldande, men der bruk av informasjons-teknologi har radikalt endret sjølve registersystema. I løpet av 1980-åra blei registrene digitalisert.

Materialet i omvendt kronologisk orden:

  • Etter ca. 1985. Digitale register forvalta av Kartverket: Matrikkelen
  • ca. 1950-1985: Grunnbok Grunnbok. Materialet er foreløpig ikkje tilgjengeleg for publikum, berre internt i Arkivverket.
  • ca. 1825-1956: Panteregister etter lov om tinglysing 1845.
    • ca. 1830 - 1934 [1], Protokollnummer: II.A.a.26a, Sted: Indre Sogn sorenskriveri, Sogndal tinglag, Oppbevaringssted: SAB
    • Etter 1934

Les mer om panteregister i lokalhistorisk wikipedia og om grunnbok og pantebok i wikipedia

Andre informasjonskjelder