Få tilgang til å opprette eller redigere sider i wikien

From ift
Revision as of 10:07, 16 February 2017 by Nfyku (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

IFTs wiki er i utgangspunktet[1] lesbar for alle som ønsker det, men det kreves såkalte sysops-rettigheter for å kunne opprette eller redigere sider. Noen brukere (Bureaucrats) kan gi slike rettigheter. Ta kontakt med en av dem hvis du trenger editeringsrettigheter. Husk å logge inn før du spør om slike rettigheter.


  1. Det går an å stenge enkelte sider slik at kun brukere ved UiB får tilgang