Teknisk hjelp

From ift
Revision as of 13:12, 18 February 2010 by Nfyku (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

SSH innlogging Hvordan logge inn med ssh fra remote Windows-PC

VNC Hvordan bruke VNC for å logge inn fra remote Linux-PC eller Windows-PC

Xming Hvordan bruke Xming for å logge inn fra remote Windows-PC