Teknisk hjelp

From ift
Revision as of 11:28, 17 February 2010 by Nfyku (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

VNC Hvordan bruke VNC for å logge inn fra remote Linux-PC eller Windows-PC

SSH Innlogging Hvordan logge inn med ssh fra Windows-PC