Teknisk hjelp

From ift
Revision as of 12:03, 17 February 2010 by Nfyku (talk | contribs) (Created page with 'VNC Hvordan bruke VNC for å logge inn fra remote Linux-PC eller Windows-PC Category:Mikroelektronikk')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

VNC Hvordan bruke VNC for å logge inn fra remote Linux-PC eller Windows-PC