Denne wiki'en blir oppgradert 17. mars. Vennligst sjekk om din wiki vil bli overført. Er den ikke oppført i listen her: https://it.uib.no/Wikihost-oppgradering, så blir wiki'en avviklet om en ikke melder den inn.

Main Page

From iitechdoc
Revision as of 10:31, 7 September 2009 by Hni042 (Talk | contribs) (Ny forside)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Techdoc for Institutt for informatikk

I Techdoc samler ingeniørene ved Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, intern informasjon angående rutiner, utstyr, innkjøp, leverandører osv. Ingeniører ved BCCS har også tilgang og er velkommen til å bidra. Så langt har vi 52 artikler.