Denne wiki'en blir oppgradert 17. mars. Vennligst sjekk om din wiki vil bli overført. Er den ikke oppført i listen her: https://it.uib.no/Wikihost-oppgradering, så blir wiki'en avviklet om en ikke melder den inn.

Main Page

From internal FARLAB
Revision as of 10:00, 13 June 2016 by Harald Sodemann (Talk | contribs) (Farlab components)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

MediaWiki has been successfully installed.

Consult the User's Guide for information on using the wiki software.

Getting started

Farlab components