Oversikt PITA prosjekter

Fra ITwiki @ UiB
Hopp til: navigasjon, søk
Informasjon.gif Har du lyst til å gi oss en Tilbakemelding på denne siden?

Data hentet 2017-11-21

Regler_for_PITA-prosjekter

  • Alle PITA-prosjekter skal ha en prosjektleder og styringsgruppe
  • Det defineres én eller flere leveranser — hvorav leveransetidspunkt (prosjektavslutning) er obligatorisk
  • Prosjektmandat, aktivitets- og leveranseplan, statusrapport og leveranserapport er obligatorisk for PITA- prosjekter
  • PITA bemannes og arbeidstid allokeres

Se også: * https://rts.uib.no/attachments/download/3293/Veiledningsdokument%20-%20PITA%20%20ver%201.%206.dotx.pdf

Les denne: Bruk av PITA verktøy for Prosjektledere

  • Oversikt PITA prosjekter

Grafisk framstilling status på PITA prosjektene:

* Oversikt leverte PITA prosjekter graphviz
* Oversikt PITA prosjekter graphviz

Teknisk

Hva betyr kolonnen Merk?

Prosjekt Prosjektledere URL Startdato Sluttdato  % Ferdig Sist Oppdatert Opne saker Lukkede saker Status Status Oppsummert Merk
Avvikling av fysiske telefakser Bjørn Tore Sund, Stian Abbedissen https://rts.uib.no/projects/faks 2016-09-19 2017-09-15 0 0 Under arbeid
!
Besvarelsesrepo Ragni Serina Zlotos https://rts.uib.no/projects/repo 2016-11-01 2017-12-31 53 2017-11-21 29 57 Under arbeid
BS2 Magne Bergland, Jan Kristian Walde Johnsen https://rts.uib.no/projects/bs 2016-11-01 45 2016-08-24 6 8 Venter
!
Digital læringslab Per-Arne Larsen, Ronny Jordalen, Hans-Petter Isaksen https://rts.uib.no/projects/diglab 34 2017-10-18 26 59 Under arbeid
:-/
Digitalskjema og e-signatur Chernet Dotche https://rts.uib.no/projects/digsignatgur 2017-01-26 2017-04-28 64 2017-05-29 10 23 Venter Fase 1 e-signatur løsning er levert, men Fase-2Digitalskjema med integrasjon med esignaturble nedprioritert av tjenesteeier-forum
!
Digital vurdering 2016/2017 Ronny Jordalen, Magnus Svendsen Nerheim, Siv Hovland Erstad https://rts.uib.no/projects/digvurd2016 2016-09-27 2018-01-01 29 2017-10-20 39 90 Under arbeid
Felles timeplanleggings-system for BOTT Petter Kjær, Hallstein Mjelde https://rts.uib.no/projects/tp 2016-06-15 2017-07-01 88 2017-10-25 12 80 Under arbeid Prosjektet ble vedtatt startet i styringsgruppemøte 15.06.2016
!
Innføring av eOutlook Chernet Dotche https://rts.uib.no/projects/eoutlook 2016-12-01 38 2017-08-10 7 16 Stoppet Systemeier HR har besluttet at UiB tar ikke i bruk eOutlook etter pilot-perioden
!
IT-forum 2017 Magne Bergland https://rts.uib.no/projects/itforum17 2017-05-10 83 2017-09-05 0 50 Under arbeid
!
Læringsplattform - pilot Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/lms 2014-11-15 2016-03-01 48 2017-01-25 53 141 Under arbeid 12 emner ved 5 fakulteter er i pilot høsten 2015
!
LMS-pilot: drift og forvaltning Mathilde Holm, Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/lmsdrift 2015-07-01 2016-02-12 88 2015-11-10 0 11 Stoppet Lukket 12.02.16. Driftsaspektet for Mitt UiB blir ivaretatt i PITA-prosjektet Ny læringsplattform - Mitt UiB.
!
Mazemap navigeringsapp Arild Raftevoll https://rts.uib.no/projects/mazemap 2015-11-30 59 2015-08-14 73 78 Under arbeid
!
Mobilapplikasjon for Mitt UiB Karianne Omdahl, Ronny Jordalen, Glenn F. Henriksen https://rts.uib.no/projects/lmsmobil 2016-02-15 2017-09-30 47 2017-11-17 112 453 Under arbeid Startet opp 15. februar. Pågående.
!
Moderne Kommunikasjon Bjørn Tore Sund https://rts.uib.no/projects/sfb 0 0 Under arbeid
:-/
Mottak av Språksamlingene, digitalt delprosjekt Hallstein Mjelde https://rts.uib.no/projects/spsamling 2016-06-20 2016-10-10 70 2017-11-18 8 201 Under arbeid
!
Ny læringsplattform - Mitt UiB Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/nylms 2015-08-17 2017-08-31 67 2017-11-21 73 451 Under arbeid Høsten 2017 innføring ved KMD, overføring fra prosjekt til drift og forvaltning ved SA/IT.
!
Office 365 – basis Laila Langesæter https://rts.uib.no/projects/o365 0 2017-06-27 2 2 Under arbeid
:-/
Oppgaveseminar Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/oppgaveseminar 2017-04-27 2017-12-31 39 2017-11-19 55 62 Under arbeid
Revisjon av it.uib.no Jon Steine https://rts.uib.no/projects/ituib 2015-11-30 0 0 Stoppet Prosjekt ble stoppet ved tilbakekomst av tidligere seksjonsleder.
!
Smart og Smidig Jon Steine, Laila Langesæter https://rts.uib.no/projects/smartogsmidig 2020-12-31 0 2014-11-26 15 15 Under arbeid
Søkemotor-EPA-studier Jørgen Birkhaug https://rts.uib.no/projects/epa 2016-09-01 100 2016-12-05 0 2 Under arbeid Løsningen er ferdig, men venter på en tilbakemelding fra systemeier.
!
Styringssystem for informasjonssikkerhet Chandini Wijenayake Merkesvik https://rts.uib.no/projects/infosikkerhet 2015-06-01 2016-08-31 35 2017-02-03 15 16 Prosjektgruppen har gjennomført innledende møte. Arbeidet oppstart.
!
Teknisk løsning, Skype for Business Kristian Holst, Bjørn Tore Sund https://rts.uib.no/projects/sfb-teknisk 2016-09-19 2017-02-03 100 2017-01-26 0 1 Under arbeid
!
Timeføring IT-avdelingen Jan Kristian Walde Johnsen https://rts.uib.no/projects/tita 2017-02-10 2017-07-31 0 0 Under arbeid
!
Universitetsmuseet - Sentralisering samlingsdata Angela Tuck https://rts.uib.no/projects/museum 2016-02-01 2016-07-29 73 2017-01-17 7 11 Under arbeid
!
Utfasing av Mi side Karianne Omdahl, Ronny Jordalen https://rts.uib.no/projects/utfasemiside 2015-10-01 2017-08-31 41 2017-10-19 18 25 Venter Utfasingstakten bestemmes av plan for utrulling av ny læringsplattform. Når implementeringsplanen for ny læringsplanen er lagt vil dette underprosjektet få aktivitet.
!
Utrulling til brukerne, Skype for Business Bjørn Tore Sund, Irene Ludvigsen Husa https://rts.uib.no/projects/sfb-utrulling 2016-09-19 2017-09-15 26 2017-06-27 4 7 Under arbeid
!
Vidyo Bjørn Tore Sund https://rts.uib.no/projects/vidyo 2016-06-30 90 2017-01-26 2 29 Under arbeid
!
Virtuell PC-lab Irene Ludvigsen Husa https://rts.uib.no/projects/vpc-lab 2017-04-03 2017-12-15 3 2017-07-11 10 10 Under arbeid
Windows 10 Kristian Holst https://rts.uib.no/projects/windows10 10 2016-06-24 9 10 Ukjent
:-/