Side-ved-side

Fra Jamovi
Hopp til: navigasjon, søk

Denne innføringen sammenlikner hvordan forskjellige statistiske metoder gjennomføres i SPSS og jamovi. Sammenlikningen er basert på beskrivelse av forskjellige analyser i Field (2017).

SPSS til Jamovi: Deskriptiv statistikk
SPSS til Jamovi: t-test (uavhengig og paret)
SPSS til Jamovi: Non-parametriske metoder
SPSS til Jamovi: Variansanalyse med én faktor
SPSS til Jamovi: Variansanalyse med flere faktorer
SPSS til Jamovi: Variansanalyse for gjentatte målinger
SPSS til Jamovi: Lineær regresjon
SPSS til Jamovi: Logistisk regression
SPSS til Jamovi: Kovariansanalyse (ANCOVA)
SPSS til Jamovi: Korrelasjon

Referanser

Field, A. (2017). Discovering statistics using IBM SPSS statistics (5th ed.). SAGE Publications.