Forskjell mellom versjoner av «Jamovi»

Fra Jamovi
Hopp til: navigasjon, søk
(t-test)
(t-test)
Linje 8: Linje 8:
  
 
==t-test==
 
==t-test==
t-test brukes for å teste om gjennomsnittsverdien i et normalfordelt datasett er signifikant forskjellig fra en nullhypotese.<br>
+
t-test brukes for å teste om gjennomsnittsverdien i et normalfordelt datasett er signifikant forskjellig fra en nullhypotese. Det eksisterer tre klasser av t-tester:<br>
 
[[Uavhengig t-test]]: ''Tester hypotesen at to grupper (f.eks. pasienter vs. kontroller) er forskjellig i en måling (avhengige eller utkomstvariable)''<br>
 
[[Uavhengig t-test]]: ''Tester hypotesen at to grupper (f.eks. pasienter vs. kontroller) er forskjellig i en måling (avhengige eller utkomstvariable)''<br>
 
[[Paret t-test]]: ''Tester hypotesen at en måling (avhengige eller utkomstvariable) forandrer seg over tid (f.eks. før vs. etter intervensjon / tiltak); måling skjer den samme gruppa deltagere''<br>
 
[[Paret t-test]]: ''Tester hypotesen at en måling (avhengige eller utkomstvariable) forandrer seg over tid (f.eks. før vs. etter intervensjon / tiltak); måling skjer den samme gruppa deltagere''<br>

Revisjonen fra 30. sep. 2019 kl. 11:53

jamoviguiden

jamoviguiden inneholder korte, tilgjengelige guider (med bilder) av ofte brukte prosedyrer i jamovi. For å holde innholdet korte er det beskrevet ingen (eller lite) om forutsetningene bak de statistiske tester og hvordan resultatene skal tolkes. Når du kommer i gang, er det ofte lett å utforske videre på egen hånd.

Kom i gång

Få data inn i jamovi
Angi målenivå
Deskriptiv statistikk

t-test

t-test brukes for å teste om gjennomsnittsverdien i et normalfordelt datasett er signifikant forskjellig fra en nullhypotese. Det eksisterer tre klasser av t-tester:
Uavhengig t-test: Tester hypotesen at to grupper (f.eks. pasienter vs. kontroller) er forskjellig i en måling (avhengige eller utkomstvariable)
Paret t-test: Tester hypotesen at en måling (avhengige eller utkomstvariable) forandrer seg over tid (f.eks. før vs. etter intervensjon / tiltak); måling skjer den samme gruppa deltagere
One-sample t-test: Tester hypotesen at en grupper (f.eks. pasienter) har en forskjellig middelverdi fra en referanseverdi (f.eks. IQ i populasjon)

Variansanalyse

Variansanalyse er en statistisk metode som brukes for å analysere hvordan flere faktorer samtidig gjør seg gjeldende på en utkomst- (eller avhengige) variable. Faktorer er kategorisk og som den brukes ofte variabler som ble eksperimentell manipulert (med vs. uten behandling), men en faktor kan også representere grupper en vil kontrollere for (f.eks. kjønn: menn vs. kvinner). Variansanalysen går utover t-tester med at faktorer kan har flere trinn (t-test tillater bare to) og at flere faktorer kan bli undersøkt samtid.
Det finnes forskjellige typer av variansanalyser (som varierer med hensyn til antall - en eller flere faktorer - og om de sammenlikner mellom personer - gruppetilhørighet - eller innenfor en person - gjentatte målinger):
Variansanalyse me én faktor
Variansanalyse med flere faktorer
Variansanalyse for gjentatte målinger
Variansanalyse med blandingsdesign (mixed ANOVA)

Regresjon

Lineær regresjon
Logistisk regresjon

Mer om jamovi

For å lære mer om jamovi og statistikk anbefales (gratis!) e-boken Learning statistics with jamovi av Danielle Navarro og David Foxcroft.


jamoviguiden er en oversettelse av en nettside laget av Jonas Rafi. Originalsidene er tilgjenglig på svensk eller engelsk og lisensiert under Creative Commons License Navngivelse - Ikke kommersiell 4.0 International License CC-BY-NC 4.0.


Fra SPSS til jamovi

Ganske mange av oss er vant til å bruke SPSS i vår arbeid og er litt skremt å bytte til et annet programvare fordi det altid tat tid og innsats å bli kjent med en ny programvare. Nå kan være en bra tidspunkt å bytte fordi SPSS også innfører en ny grensesnitt med versjon 26 som medfører i hvert fall behov for å venne seg til noe nytt og lære det. Hvorfor ikke ta en litt større trinn og lære seg jamovi? jamovi ikke medfører de utrolig høye lisenskostnader av SPSS (fra 1290$ / år for Base-pakke) og kan være en første trinn på veien mot R. jamovi prøver å bruke en grensesnitt som er relativt lik den i SPSS, resultatutgaven er mer oversiktlig og kan enklere overføres til tekstprosessesering (copy-and-paste med [stort sett] holde formatering).

Sammenlikning av analyser: tilbyr en oversikt hvilke analysefunksjoner er tilgjengelig i SPSS og om det er en tilsvarende funksjon i jamovi.

Ofte brukte analyser: Viser en side-ved-side-sammenlikning mellom hvordan noe gjøres i SPSS og i jamovi.

Fra jamovi til R

Forberedning

Bruk av jamovi-syntaks i R

Veien videre

For å lære mer om R kan du bruke to fantastiske nettsider av Danielle Navarro. Den første er «Learning statistics with R» og har psykologistudenter som bruker R i deres første metodekurs som hovedmålgruppe. På denne siden finner seg en PDF og en bookdown-versjon som var var basis for «Learning statistics with jamovi» (nevnt tidligere). Den andre ressursen «R for Psychological Science» er fortsatt under oppbygning og rettet mer mot noen som har tatt minst en forskningsmetodeklasse og gjerne vil lære å bruke R-programmeringsspråket i sitt eget arbeid. Dette nettsiden har også en sterkt fokuss på tidyverse-metodologien av Hadley Wickham.


SPSS-til-jamovi- og jamovi-til-R-delene er laget av Sebastian Jentschke og lisensiert under Creative Commons License Navngivelse - Ikke kommersiell 4.0 International License CC-BY-NC 4.0.