Forskjell mellom versjoner av «Sammenlikning av analyser»

Fra Jamovi
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: {| class="wikitable" style="width: 100%;" | style="width: 50%"| '''SPSS''' | style="width: 50%"| '''jamovi''' |- |Bread |Pie |- |Butter |Ice cream |})
 
 
(40 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
{| class="wikitable" style="width: 100%;"
+
{| class="wikitable" style="width: 100%; background-color:#ffffff;" cellpadding="20"
| style="width: 50%"| '''SPSS'''
+
| style="width: 50%" | '''SPSS''' (versjon 25)
| style="width: 50%"| '''jamovi'''
+
Funksjoner som er skrevd <span style="color:red">rød</span> er en del av <span style="color:red">SPSS Base Pack</span> ([https://www.ibm.com/products/spss-statistics/pricing 99$ / måned]) og de som er skrevd <span style="color:blue">blå</span> er en del av <span style="color:blue">SPSS Advanced Statistics and and Custom Tables</span> (79$ / måned) → 178$ / måned → 2148$ / år.
 +
| style="width: 50%" | '''jamovi''' (versjon 1.2)
 
|-
 
|-
|Bread
+
|[[Fil:SPSS Analyze.png|class=cellwidth]]
|Pie
+
|[[Fil:Jamovi Analyze.png|class=cellwidth]]
 +
<br><br>Allerede på første syn er det klart at jamovi har få funksjoner enn SPSS.<br>Men:<br>[1] Det er en (stendig økende) del funksjoner som er tilgjengelig som moduler (trykk på «+»-tegn i høyre øvre hjørne i jamovi-vinduet for å legge dem til) og<br>[2] funksjonene som er implementert allerede dekker «standard»-behov for hva er brukt i psykologien i 90% av tilfell.<br><br>Sjekk gjerne ut hvilke [https://www.jamovi.org/library.html moduler] er tilgjengelig: Det er mange som er ikke tilgjengelig i SPSS men veldig nyttig (f.eks. for meta-analyser; MAJOR). Og hvis du er villig å bruke litt R-kode (i forbindelse med tilleggsmodul Rj) så kan du (sansynligvis) få alt du kan forestille deg.<br><div>[[Fil:Jamovi Modules.png|800px]]</div>
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Reports'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Reports → Codebook                                          || N/A
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Reports → OLAP Cubes                                        || N/A
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Reports → Case summaries                                    || Exploration → Descriptives ''har størstendels samme funksjonalitet''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Reports → Reports Summaries in Rows                          || N/A
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Reports → Reports Summaries in Columns                      || N/A
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Descriptive Statistics'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Descriptive Statistics → Frequencies                        || rowspan="3" | Exploration → Descriptives, ''set kryss/tikk på «Frequency tables» for å få noe som tilsvarer «Frequencies» i SPSS''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Descriptive Statistics → Descriptives                        ||
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Descriptive Statistics → Explore                            ||
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Descriptive Statistics → Crosstabs                          || Frequencies → (Contingency tables) → Independent samples
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Descriptive Statistics → Ratio                              || N/A
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Bayesian Statistics'''''
 +
|-
 +
|                                                                                    ||''trenger jamovi-modul «jsq»''
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Bayesian Statistics → One Sample Normal                      || T-Test → Bayesian One Sample T-Test
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Bayesian Statistics → One Sample Binomial                    || Frequencies → Bayesian Proportion Test
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Bayesian Statistics → One Sample Poisson                    || Frequencies → Bayesian Contingency Tables
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Bayesian Statistics → Related Sample Normal                  || T-Test → Bayesian Paired Samples T-Test
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Bayesian Statistics → Independent Samples Normal            || T-Test → Bayesian Independent Samples T-Test
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Bayesian Statistics → Pearson Correlation                    || Regression → Bayesian Correlation Matrix<br>Regression → Bayesian Correlation Pairs
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Bayesian Statistics → Linear Regression                      || Regression → Bayesian Linear Regression
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Bayesian Statistics → One-way ANOVA                          || ANOVA → Bayesian ANOVA (''kan i handtere flere faktorer hvor SPSS er limitert til en faktor'')
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Bayesian Statistics → Log-Linear Models                      || Frequencies → Bayesian Log-Linear Regression
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Compare Means'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Compare Means → Means...                                    || Exploration → Descriptives ''erstatter funksjonalitet, velg rullemeny «Statistics» og set kryss på «Mean», «N» og «Std. deviation»''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Compare Means → Independent-Samples T Test                  || T-Test → Independent Samples T-Test
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Compare Means → Paired-Samples T Test                        || T-Test → Paired Samples T-Test
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Compare Means → One-Sample T Test                            || T-Test → One Sample T-Test
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Compare Means → One-Way ANOVA                                || ANOVA → One-Way ANOVA
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>General Linear Model'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | General Linear Model → Univariate                            || ANOVA → One-Way ANOVA
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | General Linear Model → Multivariate                          || ANOVA → MANCOVA
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | General Linear Model → Repeated Measures                    || ANOVA → Repeated Measures ANOVA
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | General Linear Model → Variance Components                  || N/A
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Generalized Linear Models'''''
 +
|-
 +
|                                                                                    || ''trenger jamovi-modul «GAMLj» (General Analyses for the Linear Model in Jamovi)''
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Generalized Linear Models → Generalized Linear Models        ||
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Generalized Linear Models → Generalized Estimating Equations ||
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Mixed Models'''''
 +
|-
 +
|                                                                                    || ''trenger jamovi-modul «GAMLj» (General Analyses for the Linear Model in Jamovi)''
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Mixed Models → Linear                                        ||
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Mixed Models → Generalized Linear                            ||
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Correlate'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Correlate → Bivariate                                        || Regression → Correlation Matrix
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Correlate → Partial                                          || N/A, ''kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek [https://www.rdocumentation.org/packages/ppcor/versions/1.1/topics/ppcor-package  «ppcor»] eller [https://personality-project.org/r/html/partial.r.html «psych»]''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Correlate → Distances                                        || N/A, ''kan bli gjennomført med [https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/dist.html R-kode]''
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Regression'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Regression → Automatic Linear Models                        || ''Create a standard model. → Enhance model accuracy (boosting). → Enhance model stability (bagging).''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Regression → Linear                                          || Regression → Linear Regression
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Regression → Ordinal                                        || Regression → (Logistic Regression) → Ordinal Outcomes
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Regression → Curve Estimation                                ||
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Regression → Partial Least Squares                          ||
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Loglinear'''''
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Loglinear → General                                          || Frequencies → Log-Linear Regression
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Loglinear → Logit                                            ||
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Loglinear → Model Selection                                  ||
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Classify'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Classify → Nearest Neighbor                                  || N/A
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Classify → Discriminant                                      || N/A, ''kan bli gjennomført med [https://www.statmethods.net/advstats/discriminant.html R-kode] og R-bibiotek «MASS»''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Classify → TwoStep Cluster                                  || N/A
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Classify → Hierarchical Cluster                              || N/A, ''kan bli gjennomført med [https://www.statmethods.net/advstats/cluster.html R-kode] og R-bibiotek «pvclust»''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Classify → K-Means Cluster                                  || N/A, ''kan bli gjennomført med [https://www.statmethods.net/advstats/cluster.html R-kode]''
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Dimension Reduction'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Dimension Reduction → Factor                                || Factor → (Data reduction) → Principal Component Analysis<br>Factor → (Data reduction) → Exploratory Factor Analysis<br>''hoveddifferanse er at «Exploratory Factor Analysis» tilbyr flere opsjoner for faktorekstraksjon''
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Scale'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Scale → Reliability Analysis                                || Factor → (Scale analysis) → Reliability analysis
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Scale → Multidimensional Scaling                            || N/A
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Nonparametric Tests'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → One Sample                            || N/A, ''testene selv finnes, men ikke en felles startmeny''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Independent Samples                    || N/A, ''testene selv finnes, men ikke en felles startmeny''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Related Samples                        || N/A, ''testene selv finnes, men ikke en felles startmeny''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Chi-Square            || Frequencies → (One Sample Proportion Tests) → N Outcomes (x² goodness of fit)
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Binomial              || Frequencies → (One Sample Proportion Tests) → 2 Outcomes (Binomial test)
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Runs                  || N/A
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 1-Sample K-S          || N/A, ''Shapiro-Wilks finnes under Exploration → Descriptives, velg rullemeny «Statistics» og set kryss/tikk på «Shapiro-Wilks»''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Independent Samples || T-Test → Independent Samples T-Test, ''set kryss/tikk på «Mann-Whitney U»''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Related Samples    || T-Test → Paired Samples T-Test, ''set kryss/tikk på «Wilcoxon Rank»''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Independent Samples || ANOVA → (Non-Parametric) → One-Way ANOVA (Kruskal-Wallis)
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Related Samples    || ANOVA → (Non-Parametric) → Repeated Measures ANOVA (Friedman)
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Survival'''''
 +
|-
 +
|                                                                                      ||''trenger jamovi-modul «Death watch»''
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Survival → Life Tables                                        ||
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Survival → Kaplan-Meier                                      ||
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Survival → Cox Regression                                    ||
 +
|-
 +
| style="color: blue;" | Survival → Cox w/ Time-Dep Cov                                ||
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Multiple Response'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Multiple Response → Define Variable Sets                      || N/A
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Multiple Response → Frequencies                              ||
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Multiple Response → Crosstabs                                ||
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>ROC Curve'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | ROC Curve                                                    || N/A, ''accessible via R packages (f.eks., ROCR eller pROC)''
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Simulation'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Simulation                                                    || N/A
 +
|-
 +
| colspan="2"          | '''''<br>Spatial and Temporal Modeling'''''
 +
|-
 +
| style="color: red;"  | Spatial and Temporal Modeling → Spatial Modeling              || N/A
 
|-
 
|-
|Butter
 
|Ice cream
 
 
|}
 
|}

Nåværende revisjon fra 7. mar. 2020 kl. 17:43

SPSS (versjon 25)

Funksjoner som er skrevd rød er en del av SPSS Base Pack (99$ / måned) og de som er skrevd blå er en del av SPSS Advanced Statistics and and Custom Tables (79$ / måned) → 178$ / måned → 2148$ / år.

jamovi (versjon 1.2)
SPSS Analyze.png Jamovi Analyze.png

Allerede på første syn er det klart at jamovi har få funksjoner enn SPSS.
Men:
[1] Det er en (stendig økende) del funksjoner som er tilgjengelig som moduler (trykk på «+»-tegn i høyre øvre hjørne i jamovi-vinduet for å legge dem til) og
[2] funksjonene som er implementert allerede dekker «standard»-behov for hva er brukt i psykologien i 90% av tilfell.

Sjekk gjerne ut hvilke moduler er tilgjengelig: Det er mange som er ikke tilgjengelig i SPSS men veldig nyttig (f.eks. for meta-analyser; MAJOR). Og hvis du er villig å bruke litt R-kode (i forbindelse med tilleggsmodul Rj) så kan du (sansynligvis) få alt du kan forestille deg.
Jamovi Modules.png

Reports
Reports → Codebook N/A
Reports → OLAP Cubes N/A
Reports → Case summaries Exploration → Descriptives har størstendels samme funksjonalitet
Reports → Reports Summaries in Rows N/A
Reports → Reports Summaries in Columns N/A

Descriptive Statistics
Descriptive Statistics → Frequencies Exploration → Descriptives, set kryss/tikk på «Frequency tables» for å få noe som tilsvarer «Frequencies» i SPSS
Descriptive Statistics → Descriptives
Descriptive Statistics → Explore
Descriptive Statistics → Crosstabs Frequencies → (Contingency tables) → Independent samples
Descriptive Statistics → Ratio N/A

Bayesian Statistics
trenger jamovi-modul «jsq»
Bayesian Statistics → One Sample Normal T-Test → Bayesian One Sample T-Test
Bayesian Statistics → One Sample Binomial Frequencies → Bayesian Proportion Test
Bayesian Statistics → One Sample Poisson Frequencies → Bayesian Contingency Tables
Bayesian Statistics → Related Sample Normal T-Test → Bayesian Paired Samples T-Test
Bayesian Statistics → Independent Samples Normal T-Test → Bayesian Independent Samples T-Test
Bayesian Statistics → Pearson Correlation Regression → Bayesian Correlation Matrix
Regression → Bayesian Correlation Pairs
Bayesian Statistics → Linear Regression Regression → Bayesian Linear Regression
Bayesian Statistics → One-way ANOVA ANOVA → Bayesian ANOVA (kan i handtere flere faktorer hvor SPSS er limitert til en faktor)
Bayesian Statistics → Log-Linear Models Frequencies → Bayesian Log-Linear Regression

Compare Means
Compare Means → Means... Exploration → Descriptives erstatter funksjonalitet, velg rullemeny «Statistics» og set kryss på «Mean», «N» og «Std. deviation»
Compare Means → Independent-Samples T Test T-Test → Independent Samples T-Test
Compare Means → Paired-Samples T Test T-Test → Paired Samples T-Test
Compare Means → One-Sample T Test T-Test → One Sample T-Test
Compare Means → One-Way ANOVA ANOVA → One-Way ANOVA

General Linear Model
General Linear Model → Univariate ANOVA → One-Way ANOVA
General Linear Model → Multivariate ANOVA → MANCOVA
General Linear Model → Repeated Measures ANOVA → Repeated Measures ANOVA
General Linear Model → Variance Components N/A

Generalized Linear Models
trenger jamovi-modul «GAMLj» (General Analyses for the Linear Model in Jamovi)
Generalized Linear Models → Generalized Linear Models
Generalized Linear Models → Generalized Estimating Equations

Mixed Models
trenger jamovi-modul «GAMLj» (General Analyses for the Linear Model in Jamovi)
Mixed Models → Linear
Mixed Models → Generalized Linear

Correlate
Correlate → Bivariate Regression → Correlation Matrix
Correlate → Partial N/A, kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «ppcor» eller «psych»
Correlate → Distances N/A, kan bli gjennomført med R-kode

Regression
Regression → Automatic Linear Models Create a standard model. → Enhance model accuracy (boosting). → Enhance model stability (bagging).
Regression → Linear Regression → Linear Regression
Regression → Ordinal Regression → (Logistic Regression) → Ordinal Outcomes
Regression → Curve Estimation
Regression → Partial Least Squares

Loglinear
Loglinear → General Frequencies → Log-Linear Regression
Loglinear → Logit
Loglinear → Model Selection

Classify
Classify → Nearest Neighbor N/A
Classify → Discriminant N/A, kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «MASS»
Classify → TwoStep Cluster N/A
Classify → Hierarchical Cluster N/A, kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «pvclust»
Classify → K-Means Cluster N/A, kan bli gjennomført med R-kode

Dimension Reduction
Dimension Reduction → Factor Factor → (Data reduction) → Principal Component Analysis
Factor → (Data reduction) → Exploratory Factor Analysis
hoveddifferanse er at «Exploratory Factor Analysis» tilbyr flere opsjoner for faktorekstraksjon

Scale
Scale → Reliability Analysis Factor → (Scale analysis) → Reliability analysis
Scale → Multidimensional Scaling N/A

Nonparametric Tests
Nonparametric Tests → One Sample N/A, testene selv finnes, men ikke en felles startmeny
Nonparametric Tests → Independent Samples N/A, testene selv finnes, men ikke en felles startmeny
Nonparametric Tests → Related Samples N/A, testene selv finnes, men ikke en felles startmeny
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Chi-Square Frequencies → (One Sample Proportion Tests) → N Outcomes (x² goodness of fit)
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Binomial Frequencies → (One Sample Proportion Tests) → 2 Outcomes (Binomial test)
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Runs N/A
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 1-Sample K-S N/A, Shapiro-Wilks finnes under Exploration → Descriptives, velg rullemeny «Statistics» og set kryss/tikk på «Shapiro-Wilks»
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Independent Samples T-Test → Independent Samples T-Test, set kryss/tikk på «Mann-Whitney U»
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Related Samples T-Test → Paired Samples T-Test, set kryss/tikk på «Wilcoxon Rank»
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Independent Samples ANOVA → (Non-Parametric) → One-Way ANOVA (Kruskal-Wallis)
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Related Samples ANOVA → (Non-Parametric) → Repeated Measures ANOVA (Friedman)

Survival
trenger jamovi-modul «Death watch»
Survival → Life Tables
Survival → Kaplan-Meier
Survival → Cox Regression
Survival → Cox w/ Time-Dep Cov

Multiple Response
Multiple Response → Define Variable Sets N/A
Multiple Response → Frequencies
Multiple Response → Crosstabs

ROC Curve
ROC Curve N/A, accessible via R packages (f.eks., ROCR eller pROC)

Simulation
Simulation N/A

Spatial and Temporal Modeling
Spatial and Temporal Modeling → Spatial Modeling N/A