Forskjell mellom versjoner av «Sammenlikning av analyser»

Fra Jamovi
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
 
{| class="wikitable" style="width: 100%; background-color:#ffffff;" cellpadding="20"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%; background-color:#ffffff;" cellpadding="20"
 
| style="width: 50%" | '''SPSS''' (versjon 25, innhold bare funksjoner fra SPSS Standard; [https://www.ibm.com/products/spss-statistics/pricing 2850$ / år])<br>funksjoner som er skrevd <span style="color:red">rød</span> er en del av <span style="color:red">SPSS Base</span> or de som er skrevd <span style="color:blue">blå</span> er en del av <span style="color:blue">SPSS Advanced</span>.
 
| style="width: 50%" | '''SPSS''' (versjon 25, innhold bare funksjoner fra SPSS Standard; [https://www.ibm.com/products/spss-statistics/pricing 2850$ / år])<br>funksjoner som er skrevd <span style="color:red">rød</span> er en del av <span style="color:red">SPSS Base</span> or de som er skrevd <span style="color:blue">blå</span> er en del av <span style="color:blue">SPSS Advanced</span>.
| style="width: 50%" | '''jamovi''' (versjon 1.1.5)
+
| style="width: 50%" | '''jamovi''' (versjon 1.2)
 
|-
 
|-
 
|[[Fil:SPSS Analyze.png]]
 
|[[Fil:SPSS Analyze.png]]

Revisjonen fra 25. jan. 2020 kl. 17:57

SPSS (versjon 25, innhold bare funksjoner fra SPSS Standard; 2850$ / år)
funksjoner som er skrevd rød er en del av SPSS Base or de som er skrevd blå er en del av SPSS Advanced.
jamovi (versjon 1.2)
SPSS Analyze.png Jamovi Analyze.png

Allerede på første syn er det klart at jamovi har få funksjoner enn SPSS.
Men:
[1] Det er en (stendig økende) del funksjoner som er tilgjengelig som moduler (trykk på «+»-tegn i høyre øvre hjørne i jamovi-vinduet for å legge dem til) og
[2] funksjonene som er implementert allerede dekker «standard»-behov for hva er brukt i psykologien i 90% av tilfell.

Sjekk gjerne ut hvilke moduler er tilgjengelig: Det er mange som er ikke tilgjengelig i SPSS men veldig nyttig (f.eks. for meta-analyser; MAJOR). Og hvis du er villig å bruke litt R-kode (i forbindelse med tilleggsmodul Rj) så kan du (sansynligvis) få alt du kan forestille deg.
Jamovi Modules.png

Reports
Reports → Codebook N/A
Reports → OLAP Cubes N/A
Reports → Case summaries Exploration → Descriptives har størstendels samme funksjonalitet
Reports → Reports Summaries in Rows N/A
Reports → Reports Summaries in Columns N/A

Descriptive Statistics
Descriptive Statistics → Frequencies Exploration → Descriptives, set kryss/tikk på «Frequency tables» for å få noe som tilsvarer «Frequencies» i SPSS
Descriptive Statistics → Descriptives
Descriptive Statistics → Explore
Descriptive Statistics → Crosstabs Frequencies → (Contingency tables) → Independent samples
Descriptive Statistics → Ratio N/A

Bayesian Statistics
trenger jamovi-modul «jsq»
Bayesian Statistics → One Sample Normal T-Test → Bayesian One Sample T-Test
Bayesian Statistics → One Sample Binomial Frequencies → Bayesian Proportion Test
Bayesian Statistics → One Sample Poisson Frequencies → Bayesian Contingency Tables
Bayesian Statistics → Related Sample Normal T-Test → Bayesian Paired Samples T-Test
Bayesian Statistics → Independent Samples Normal T-Test → Bayesian Independent Samples T-Test
Bayesian Statistics → Pearson Correlation Regression → Bayesian Correlation Matrix
Regression → Bayesian Correlation Pairs
Bayesian Statistics → Linear Regression Regression → Bayesian Linear Regression
Bayesian Statistics → One-way ANOVA ANOVA → Bayesian ANOVA (kan i handtere flere faktorer hvor SPSS er limitert til en faktor)
Bayesian Statistics → Log-Linear Models Frequencies → Bayesian Log-Linear Regression

Compare Means
Compare Means → Means... Exploration → Descriptives erstatter funksjonalitet, velg rullemeny «Statistics» og set kryss på «Mean», «N» og «Std. deviation»
Compare Means → Independent-Samples T Test T-Test → Independent Samples T-Test
Compare Means → Paired-Samples T Test T-Test → Paired Samples T-Test
Compare Means → One-Sample T Test T-Test → One Sample T-Test
Compare Means → One-Way ANOVA ANOVA → One-Way ANOVA

General Linear Model
General Linear Model → Univariate ANOVA → One-Way ANOVA
General Linear Model → Multivariate ANOVA → MANCOVA
General Linear Model → Repeated Measures ANOVA → Repeated Measures ANOVA
General Linear Model → Variance Components N/A

Generalized Linear Models
trenger jamovi-modul «GAMLj» (General Analyses for the Linear Model in Jamovi)
Generalized Linear Models → Generalized Linear Models
Generalized Linear Models → Generalized Estimating Equations

Mixed Models
trenger jamovi-modul «GAMLj» (General Analyses for the Linear Model in Jamovi)
Mixed Models → Linear
Mixed Models → Generalized Linear

Correlate
Correlate → Bivariate Regression → Correlation Matrix
Correlate → Partial N/A, kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «ppcor» eller «psych»
Correlate → Distances N/A, kan bli gjennomført med R-kode

Regression
Regression → Automatic Linear Models Create a standard model. → Enhance model accuracy (boosting). → Enhance model stability (bagging).
Regression → Linear Regression → Linear Regression
Regression → Ordinal Regression → (Logistic Regression) → Ordinal Outcomes
Regression → Curve Estimation
Regression → Partial Least Squares

Loglinear
Loglinear → General Frequencies → Log-Linear Regression
Loglinear → Logit
Loglinear → Model Selection

Classify
Classify → Nearest Neighbor N/A
Classify → Discriminant N/A, kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «MASS»
Classify → TwoStep Cluster N/A
Classify → Hierarchical Cluster N/A, kan bli gjennomført med R-kode og R-bibiotek «pvclust»
Classify → K-Means Cluster N/A, kan bli gjennomført med R-kode

Dimension Reduction
Dimension Reduction → Factor Factor → (Data reduction) → Principal Component Analysis
Factor → (Data reduction) → Exploratory Factor Analysis
hoveddifferanse er at «Exploratory Factor Analysis» tilbyr flere opsjoner for faktorekstraksjon

Scale
Scale → Reliability Analysis Factor → (Scale analysis) → Reliability analysis
Scale → Multidimensional Scaling N/A

Nonparametric Tests
Nonparametric Tests → One Sample N/A, testene selv finnes, men ikke en felles startmeny
Nonparametric Tests → Independent Samples N/A, testene selv finnes, men ikke en felles startmeny
Nonparametric Tests → Related Samples N/A, testene selv finnes, men ikke en felles startmeny
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Chi-Square Frequencies → (One Sample Proportion Tests) → N Outcomes (x² goodness of fit)
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Binomial Frequencies → (One Sample Proportion Tests) → 2 Outcomes (Binomial test)
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → Runs N/A
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 1-Sample K-S N/A, Shapiro-Wilks finnes under Exploration → Descriptives, velg rullemeny «Statistics» og set kryss/tikk på «Shapiro-Wilks»
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Independent Samples T-Test → Independent Samples T-Test, set kryss/tikk på «Mann-Whitney U»
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → 2 Related Samples T-Test → Paired Samples T-Test, set kryss/tikk på «Wilcoxon Rank»
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Independent Samples ANOVA → (Non-Parametric) → One-Way ANOVA (Kruskal-Wallis)
Nonparametric Tests → Legacy Dialogs → K Related Samples ANOVA → (Non-Parametric) → Repeated Measures ANOVA (Friedman)

Survival
trenger jamovi-modul «Death watch»
Survival → Life Tables
Survival → Kaplan-Meier
Survival → Cox Regression
Survival → Cox w/ Time-Dep Cov

Multiple Response
Multiple Response → Define Variable Sets N/A
Multiple Response → Frequencies
Multiple Response → Crosstabs

ROC Curve
ROC Curve N/A, accessible via R packages (f.eks., ROCR eller pROC)

Simulation
Simulation N/A

Spatial and Temporal Modeling
Spatial and Temporal Modeling → Spatial Modeling N/A