Forskjell mellom versjoner av «Variansanalyse med blandingsdesign»

Fra Jamovi
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
 
'''Slik lager du en ANOVA med blandingsdesign i jamovi:'''
 
'''Slik lager du en ANOVA med blandingsdesign i jamovi:'''
# Du trenger en kontinuerlig variabel for hver av de gjentatte målingene og en gruppevariabel. Forsikre deg om at [[Angi_m%C3%A5leniv%C3%A5|målenivåene]] er valgt slik at alle variablene for de gjentatte målingeneblir merket med det kontinuerlige dataikonet [[Fil:Continuous.jpg|30px]] og at gruppevariabelen blir merket med kategorisk dataikon [[Fil:Nominal.jpg|30px]].<br>Et riktig datasett skal se slik ut:<br>[[Fil:Data_format_anova_mixed.jpg]]<br><br>
+
# Du trenger en kontinuerlig variabel for hver av de gjentatte målingene og en gruppevariabel. Forsikre deg om at [[Angi_m%C3%A5leniv%C3%A5|målenivåene]] er valgt slik at alle variablene for de gjentatte målingeneblir merket med det kontinuerlige dataikonet [[Fil:Icon_Continuous.jpg|30px]] og at gruppevariabelen blir merket med kategorisk dataikon [[Fil:Icon_Nominal.jpg|30px]].<br>Et riktig datasett skal se slik ut:<br>[[Fil:Data_format_anova_mixed.jpg]]<br><br>
 
# Velg «Analyses» → «ANOVA» → «Repeated Measures ANOVA».<br>[[Fil:Select_anova_repeated.jpg]]<br><br>
 
# Velg «Analyses» → «ANOVA» → «Repeated Measures ANOVA».<br>[[Fil:Select_anova_repeated.jpg]]<br><br>
 
# Skriv inn navnet på utfallsvariabelen (eks. Midtre utfallsmål) i boksen «Repeated Measures Factors» og skriv inn navnet for hver målehendelse (f.eks. Pre, Post og 12-måneders oppfølging). Bildene nedenfor viser boksen uten (venstre) eller med (høyre) fylte verdier.<br>[[Fil:Add_var_anova_repeated_naming_1.jpg]][[Fil:Spacer.png|30px]]'''→'''[[Fil:Spacer.png|30px]][[Fil:Add_var_anova_repeated_naming_2.jpg]]<br><br>
 
# Skriv inn navnet på utfallsvariabelen (eks. Midtre utfallsmål) i boksen «Repeated Measures Factors» og skriv inn navnet for hver målehendelse (f.eks. Pre, Post og 12-måneders oppfølging). Bildene nedenfor viser boksen uten (venstre) eller med (høyre) fylte verdier.<br>[[Fil:Add_var_anova_repeated_naming_1.jpg]][[Fil:Spacer.png|30px]]'''→'''[[Fil:Spacer.png|30px]][[Fil:Add_var_anova_repeated_naming_2.jpg]]<br><br>

Revisjonen fra 2. des. 2019 kl. 11:29

Slik lager du en ANOVA med blandingsdesign i jamovi:

 1. Du trenger en kontinuerlig variabel for hver av de gjentatte målingene og en gruppevariabel. Forsikre deg om at målenivåene er valgt slik at alle variablene for de gjentatte målingeneblir merket med det kontinuerlige dataikonet Icon Continuous.jpg og at gruppevariabelen blir merket med kategorisk dataikon Icon Nominal.jpg.
  Et riktig datasett skal se slik ut:
  Data format anova mixed.jpg

 2. Velg «Analyses» → «ANOVA» → «Repeated Measures ANOVA».
  Select anova repeated.jpg

 3. Skriv inn navnet på utfallsvariabelen (eks. Midtre utfallsmål) i boksen «Repeated Measures Factors» og skriv inn navnet for hver målehendelse (f.eks. Pre, Post og 12-måneders oppfølging). Bildene nedenfor viser boksen uten (venstre) eller med (høyre) fylte verdier.
  Add var anova repeated naming 1.jpgSpacer.pngSpacer.pngAdd var anova repeated naming 2.jpg

 4. Flytt utfallsvariablene til deres respektive celler i «Repeated Measures Cells».
  Add var anova repeated.jpg

 5. Flytt gruppevariablen(e) til «Between Subject Factors».
  Add var anova mixed.jpg

 6. Hvis du vil teste likheten med variansen med Levene-test, velger du rullemeny «Assumption Checks» og klikker i boksen «Equality of variances (Levene's)». Det er også lurt å sjekke at variansene på de forskjellige trinnene / gjentakelsene på repetisjonsfaktor er likt (Sphericity). For å gjøre det velger du rullemeny «Assumption Checks» og klikker i boksen «Sphericty tests».

 7. Resultatene vises i høyre panel:
  Output anova mixed.jpg