Booking av rom

For å booke rom bør man bruke dette skjema eller eventuelt ta kontakt med infosenteret på mail: Skal arrangementet brukes etter 20:00 er det viktig å gjøre seg kjent med rutiner for bruk av rom etter ordinær brukstid