Årskalendere

Årskalendere

Studieadministrativ årskalender er flyttet til Teams MN-studienettverk > General

Årskalender for studenterNyansatte bør få tilbud om følgende:

1. Omvisning på fakultetsområdet (spesielt hvis de er helt nye ved UiB). Ansvar: Instituttene

2. Hilserunde i studieseksjonen på fakultetet Ansvar: Infosenteret/studieseksjonen

3. Påmelding på infosenter e-postliste og velkomstmail fra infosenteret, inkludert et tipsark. Ansvar: Infosenteret

4. Presentasjonsrunde på onsdagsmøtet Ansvar: Onsdagsmøtet

5. Mentorordning (hvis ansettelse i minimum 6 måneder) Ansvar: Infosenteret


Velkomst e-posten bør inneholde bl.a. inneholde informasjon om:

- Punktene nevnt over

- Oppfordring om å delta på onsdagsmøtene

- Hvem-gjør-hva oversiktene er flyttet til Teams MN-studienettverk > GeneralStudieadministrative vettregler (løst basert på Fjellvettregelene)

Studieadministrative vettregler