Ex.phil

(tilbake til samlesiden: Implementering av generiske ferdigheter)

I tråd med anbefalingene fra Fuglesangrapporten skal det utredes en konkret modell for å legge ex.phil til femte eller sjette semester i bachelorstudiet, og tilpasse innhold og form til den økte kompetansen og faglige forståelsen studentene da vil ha. Gruppen skal i dialog med Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF) foreslå en struktur og et innhold som oppleves relevant og engasjerende for tredjeårs realfagstudenter, og ivaretar behov for forståelse av fagtradisjon og fagetikk i et vitenskapsfilosofisk perspektiv.

Medlemmer:

  • Reidar Lie
  • Stein Dankert Kolstø
  • Pål Fjeldvig Antonsen
  • Iben Alexander Nesset (studentrepresentant)
  • Leder: John Georg Seland
  • Sekretær: Ingrid Solhøy

Referater

Utkast til læringsmål for nytt exphil ved MN