Fakultetsstyret vara at mnfa.uib.no

professor Tanja Barth, Kjemisk institutt

professor Hans Munthe-Kaas, Matematisk institutt

professor Morten Jakobsen, Institutt for geovitenskap

professor Kjell Jørgen Hole, Institutt for informatikk

professor Laszlo Csernai, Institutt for fysikk og teknologi

stipendiat Chris Stavaas, Kjemisk institutt

administrasjonssjef Andrea Grimnes, Molekylærbiologisk institutt

overingeniør Reidun Alice Myklebust, Kjemisk institutt

overingeniør Egil Nodland, Kjemisk institutt

avdelingsingeniør Terje Utheim, Institutt for geovitenskap

student Kaja Skålnes Knudsen, Kjemisk institutt