Gjennomføringsfasen

[Tilbake til startside BOA]

Informasjon om gjennomføringsfasen finnes på BOA-wiki

Brukerveiledninger

Brukerveiledning for fakturering i PA finnes her Om det er behov for å kreditere en utgående faktura, fylles kreditnotagrunnlag ut, og sendes til regnskapskontoret. Kreditnotagrunnlag finnes her

Brukerveiledning for bilagsbehandling knyttet til bidrags- og oppdragsprosjekter finnes her

Brukerveiledning for rebudsjettering av PA-prosjekter finnes her


Rutiner og maler

Mal for budsjettering av innbetalinger BOA

Oppskrift på pivotering av PA08 for oversikt over innbetalinger BOA

I noen tilfeller kan det vere behov for å endre sats for kostnadsoverhead i PA. Dette bør gjøres i starten av måneden - etter at forrige periode er lukket, og før lønn blir importert til PA.

Rutine for rapportering til prosjektleder ble utarbeidet som en del av det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet.


Standard antall arbeidstimer for 1 årsverk ved UiB er beregnet til 1695 timer, basert på følgende regnestykke:
365 dager - helger(104d) - fri dager (10d) = 226 dager * 7,5 timer = 1695 timer