Grunnundervisning i matematikk og statistikk

(tilbake til samlesiden: Implementering av generiske ferdigheter)

Innføring av R2-krav, samt et felles programmeringsemne for alle fakultetets studenter, gir behov for en revisjon av innhold og form i grunnundervisning i matematikk og statistikk. Arbeidsgruppen bes vurdere hva som blir behovet her og komme med konkrete anbefalinger til emnestruktur og innhold. Arbeidsgruppen må også koordinere arbeidet med gruppen som har ansvar for programmeringsemnet.

Medlemmer:

  • Guttorm Alendal
  • Sigurd Stefansson
  • Kjartan Olafsson
  • Hans Julius Skaug
  • Kjartan Olafsson
  • Leder: Jarle Berntsen
  • Sekretær: Torill Andersen Eidsvaag

Referater