Innkjøp

Universitetet er underlagt statlige lover og forskrifter med henhold til anskaffelser. I tillegg har UiB et internt regelverk. Mer informasjon om dette finnes på ansattsidene under Anskaffelser og bestilling.

  • Hovedregelen ved UiB er at alle kjøp av varer og tjenester skal foregå gjennom bestillingssystemet Basware PM. Bestillingssystemet, samt mer informasjon om bestillingsrutiner, rammeavtaler, fakturering, betaling og innkjøp generelt finnes på Innkjøpsportalen.
  • Dersom varene trengs raskt og bestillingen pga. dette ikke kan gå gjennom bestillingssystemet, kan man lage en rekvisisjon til vedkommende som skal utføre kjøpet. Faktura vil da sendes felles fakturamottak og rett person vil motta fakturaen for betalingsbehandling.
  • Unntaksvis, ved mindre innkjøp, kan en legge ut selv og få refundert utgiftene. En bruker da skjema for Refusjon av utlegg som ligger under Refusjon utlegg her. Originale kvitteringer må legges ved.