Innovasjonsemne

(tilbake til samlesiden: Implementering av generiske ferdigheter)

Arbeidsgruppen slutter seg til utdanningsanbefalingene fra fakultetets arbeidsgruppe for innovasjon (Handlingsplan for innovasjon og nyskaping). Dette innebærer blant annet at studentene gis økt innovasjonskompetanse ved å integrere innovasjonstenkning i ordinære fagemner, og et tettere samarbeid med næringsliv og offentlig sektor. I tillegg bør det utvikles et utvidet valgfritt tilbud for spesielt interesserte studenter i samarbeid med BTO. Arbeidsgruppen skal foreslå hvordan et eget innovasjonsemne kan utformes, hvor administrativt og faglig ansvar bør plasseres (hvilket fagmiljø) og hvordan andre aktører som BTO kan involveres.

Medlemmer:

  • Anne Marit Blokhus
  • Bjørn Tore Hjertaker
  • Susan Johnsen
  • Studentrepresentant
  • Sekretær: Kristin Holtermann/Kjartan Refvik/Beate Ulrikke Rensvik

Referater

Referat første møte 18.1.19

Referat andre møte 1.2.19

Referat tredje møte 8.3.19