Innpassing og godkjenning

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående innpassing og godkjenning av ekstern utdanning. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy@mnfa.uib.no).


Rutinebeskrivelser


Søknadsskjemaer

Godkjenning av tidligere utdanning ved MN-fakultetet. Alle søknadsskjema finnes i elektronisk utgave på denne siden.

Søknad om vurdering av opptaksgrunnlag til PPU: Skjemaet finnes på infosiden om opptak til PPU


Standardbrev

Malene for svarbrev til søkeren inneholder de viktigste standardformuleringer. Instituttene står fritt for å tilføye informasjon og tilpasse formuleringene.

Mal for innpassingsbrev (svarbrev fra institutt)

Mal for svarbrev ang. undervisningskompetanse - Bokmål - Nynorsk

Mal for svarbrev om forhåndsgodkjenning


Relevante lenker og andre hjelpemidler

Studiepoeng-ekvivalens-tabell for de vanligste utvekslingsuniversiteter (November 2019)

NOKUT landdatabase for utenlandsk høyere utdanning - Informasjon om utenlandske utdanningssystemer og hovedprinsippene for godkjenning av de mest vanlige gradene i studielandet.

ENIC-NARIC.net - Gateway to recognition of academic and professional qualifications (Europa og USA)

Anabin - Tysk side med landsspesifikk informasjon om høyere utdanning (Informationssystem zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse)

GPA-calculator regner om karakterer fra hele verden til det US-amerikanske karaktersystemet

Grading systems - Artikkel med lenke til beskrivelser av karaktersystemer fra hele verden

MN-Godkjenningsside på UiB.no

UiB - Utvekslingsside

Credit System i Sør-Afrika - Notat skrevet etter korrespondanse med kollegaer ved University of Cape Town i 2012