Innspill til administrativt utviklingsprosjekt

I forbindelse med det administrative utviklingsprosjektet ved fakultetet fikk Forskningsadministrativt nettverk en bestilling fra arbeidsgruppen for økonomi- og forskningsstøtte om å besvare følgende spørsmål: