Karakterutskrift

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er den nye portalen for bestilling av karakterutskrift. Foreløpig støtter den kun deling av resultater på epost (dvs. studenten trenger en epostadresse å dele resultatene med). De som sender henvendelse til karakterutskrift@uib.no og transcript@uib.no får standardsvar om at de må bruke Vitnemålsportalen. Mulighet for å bestille karakterutskrift fra Studentweb er fjernet. Her henvises også til Vitnemålsportalen. Det er viktig at vi i så stor grad som mulig oppfordrer til bruk av Vitnemålsportalen! Overgang til vitnemålsportalen innebærer også at utskrifter på papir offisielt regnes som kopier.

Karakterutskrift

Dersom det er unntakstilfeller og studentene trenger utskrift på papir ber vi dere om å fylle ut et skjema med opplysninger om studenten. Skjemaet finner dere her.

Dette skjemaet skal fylles ut av dere og IKKE sendes til studentene.

Vi vil da legge det inn som en issue til SA som skriver ut karakterutskriften og sender til studenten. Fakultetet ønsker å gjøre det på denne måten slik at vi får en totaloversikt over behovet for karakterutskrift og kan være mer spesifikke i samtalene og tilbakemeldingene til SA og dessuten vise til faktiske hendvendelser.

SA skriver kun ut og sender i papir. Det vil ikke kunne bestilles digitale kopier. Det må de eventuelt selv skanne inn i etterkant. SA skriver ut med alle resultater.

Opprettelse av issue ved karakterutskrift

Dersom fakultetet ikke har mulighet til å følge opp via skjemaket (ferieavvikling osv) så kan det opprettes en sak i issuetracker.

1. Opprett en sak til "Vurdering og eksamen"

2. Opplys om at navngitt person ikke kan benytte seg av Vitnemålsportalen og det derfor skal bestilles en karakterutskrift.

3. Gi følgende informasjon i saken:

-Navn

-Studentnummer eller fødselsnummer

-Korrekt adresse. NB! Her er det viktig at dere oppgir om det er «semesteradresse» eller «hjemstedsadresse» i FS som skal brukes. Her må dere få oppgitt hva som er riktig adresse som skal brukes og, om nødvendig , korrigere denne i FS. Når det ligger inne riktig adresse i FS, kan vi sende ut karakterutskrift med vinduskonvolutt. Om adressene som allerede ligger i FS normalt er korrekte, men at studenten skal ha tilsend til en annen midlertidig adresse, så legg inn adressen som skal brukes i issuen.

SA skriver kun ut og sender i papir. Det vil ikke kunne bestilles digitale kopier. Det må de eventuelt selv skanne inn i etterkant. SA skriver ut med alle resultater.

Mer om vitnemålsportalen

Les mer om innføring av vitnemålsportalen her