Kontaktinformasjon for økonomiseksjonen ved fakultetsadministrasjonen

Rigmor Geithus, seksjonssjef

Telefon: 55 58 34 70
E-post: rigmor.geithus@uib.no


Malene Rødseth, seniorkonsulent

Telefon: 55 58 35 72
E-post: malene.rodseth@uib.no


Tine Charlotte Overå, førstekonsulent

Telefon: 55 58 31 88
E-post: tine.overa@uib.no


Felles e-post for økonomiseksjonen: okonomi@mnfa.uib.no