Koordinerende arbeidsutvalg

(tilbake til samlesiden: Implementering av generiske ferdigheter)

Spesielt ansvar for koordinering av gruppene og overordnet fremdrift i prosjektet. Denne gruppen får også et ansvar for den overordnede strukturen i studieprogrammene, herunder tilrettelegging for utviklingssemester, aktiv bruk av programmeringskunnskaper i disiplinfag og «Constructive alignment» på programnivå.

Medlemmer:

  • Harald Walderhaug
  • Oddfrid Førland
  • Pinar Heggernes
  • Sigmund Selberg
  • Henriette Linge
  • Solveig Siqveland (studentrepresentant)
  • Sekretær: Ingrid Christensen

Referater: