Kvalitetssikring av studier

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående studiekvalitet og kvalitetssikring av utdanning ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet.

Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her (ingrid.solhoy_at_mnfa.uib.no).


NOKUT-evaluering 2013 - forberedelse og oppfølging

NOKUT kommer i september 2013 på tilsynsbesøk til UiB for å foreta en evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. NOKUT oppnevner en sakkyndig komite som vil besøke

enkelte fakulteter og institutter. På denne nettsiden samler vi informasjon, dokumenter og presentasjoner som hjelpemidler ved forberedelsen av NOKUT-besøket.

NOKUTs forslag til sakkyndig komite


Presentasjoner fra seminaret 15. mars 2013: Kvalitetssikring av utdanning på MatNat i forkant av NOKUT-evalueringen:

- NOKUTs kriterier for evaluering av kvalitetssikring - Presentasjon fra Harald Walderhaug

- Kvalitetssikring av studier - Hvordan fungerer det på MatNat? - Presentasjon fra Eli N. Høie og Ingrid W. Solhøy

- Implementering av det nye kvalifikasjonsrammeverket; bevissthet rundt bruken av nye læringsutbyttebeskrivelser og sammenheng med undervisnings- og evalueringsformer - Presentasjon fra Stein Dankert Kolstø


Andre relevante nettsider, kilder og dokumenter om kvalitetssikring av studier ved UiB:

- UiBs forslag til notat om Status og utfordringer i kvalitetsarbeidet - Notatet er en bestilling fra NOKUT og oppsummerer konklusjonene ved forrige NOKUT-evaluering i 2006 og utviklingen av systemet i tiden etter evalueringen.

- Notatet Kvalitet i utdanningen - Notatet ble ferdigstilt i 2012. Formålet med arbeidet har vært å komme fram til en felles forståelse av hva som skal legges i benevnelsen "kvalitet i utdanningen" ved UiB.

I kapittel 6.3 er en liste med hjelpespørsmål for god utdanningskvalitet. Denne listen er et godt verktøy i kvalitetsarbeidet.

- UiB - Håndbok for kvalitetssikring

- Studiekvalitetsbasen

- UiB - kvalitetssikring av universitetsstudiene


Rapporter fra sakkyndig komite ved andre institusjoner

- NTNU - Rapport fra sakkyndig komite, februar 2013 - Skal behandles i NOKUTs styre

- UiT - Rapport fra sakkyndig komite, november 2012 - Kvalitetssikringssystem ved UiT er godkjent i NOKUTs styre i desember 2012Tiltak rettet mot studentene

Førstesemestermottak

I gang - Undervisningspåmelding for nye studenter

Infosenter for realfagsstudenter

Studiehåndbok

Studentkalender

PÅ VEI - Informasjonsuken

Programmøter


Studieplanarbeid og studieevaluering

Førstesemesterevaluering

Emneevaluering

Studieplaner og studieplanendringer

Utdanningsmeldinger

Programsensorordning

Læringsutbytte


Studieadministrativ årskalender

Studieadministrativ kalender


Organisering og strategi

Mandat til studiestyret og programstyrene

Strategisk plan for MN-fakultetet 2011-2015, med Utdanningsstrategi


Lenker til

UiB - kvalitetssikring av universitetsstudiene

UiB - Håndbok for kvalitetssikring

Studiekvalitetsbasen