Lærerutdanning og PPU

På denne siden vil en finne lenker til relevante nettsteder, dokumenter osv. angående PPU. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer til siden, eller forslag til lenker som bør finnes her.


Relevante lenker:

Informasjon for studenter om lærerutdanning på Eksternweb

Informasjon for studenter om PPU på Eksternweb

Informasjon for studenter om søknadsprosedyre til PPU

MNs anbefalte emnekombinasjoner mtp opptak til PPU

Opptaksreglement

MNs nettsider om lærerutdanning


Rutinebeskrivelser

Vurdering av opptaksgrunnlag

Dette følger samme rutine som innpassingssøknader. Se evt. samleside om innpassing.

o Rutine for innpassing av norsk utdanning

o Rutine for innpassing av utenlandsk utdanning

NB Vurdering av opptaksgrunnlag i naturfag:

Siden naturfaget er sammensatt av flere fag, må det foretas en vurdering av helheten og sendes et samlet brev til studenten om dette. Lærerutdanningsutvalget (v/Marianne Jensen) tar ansvar for dette.


Opptak til PPU


Skjema og maler:

Søknad om vurdering av opptaksgrunnlag for PPU - Bokmål - Nynorsk

Mal for svarbrev ang. vurdering av opptaksgrunnlag