MØTE 14. FEBRUAR 2018

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Samledokument med alle saksforelegg uten vedlegg


PROTOKOLL fra møte 1. november 2017


SAK 18/1
PROGRAMEVALUERINGER OG SØKNADER OM NY INNLEVERINGSFRIST - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG

 1. Oppdatert plan for programevaluering 2014-17 (i saksforelegget)
 2. Evalueringsrapport, bachelorprogram i fysikk
 3. Evalueringsrapport, masterprogram i biologi
 4. Evalueringsrapport, alle studieprogram på Matematisk institutt
 5. Evalueringsrapport, bachelorprogram i klima-, atmosfære- og havfysikk, masterprogram i meteorologi og oseanografi


SAK 18/2
ARBEIDSGRUPPE FOR GENERISK KOMPETANSE OG FERDIGHETER - INNSPILL TIL MANDATET - Saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2018/1653)

VEDLEGG


SAK 18/3
BEHANDLING AV INNPASSINGSSAKER - saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2018/2373)


SAK 18/4
MENTORORDNINGER FOR STUDENTER - saksforelegg
Diskusjonssak (Saksnr. 2013/2238)


SAK 18/5
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. Ny studiesjef. Muntlig orientering.
 2. Studiebarometeret 2017 - Fakultetsrapport MatNat
 3. Oppnevning av lærerutdanningsutvalg
 4. Oppnevning av programstyre for nanoVT (ny sammensetning)
 5. Oppnevning av programsensor for PTEK-programmene
 6. Kvalitet i utdanningen - Handlingsplan 2017 - 2022 // Universitetet i Bergen. Nettside
 7. Hvilke faktorer har betydning for å oppnå høy kvalitet i mastergradsprogrammer? - NOKUT-rapporter med master i molekylærbiologi som eksempel
 8. Undervisning står godt på egne ben - NOKUT-rapport Undervisningsarbeidet i endring? Rammevilkår, samarbeid og kvalitetskultur i høyere utdanning
 9. NIFU-rapport 2018:3 Pathways to quality in higher education: Case studies of educational practices in eight courses
 10. Orientering om masteropptak våren 2018 - utsatt til møtet 4. april
 11. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering