MØTE 18. OKTOBER 2019

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)


PROTOKOLL fra møte 3. april 2019


SAK 19/8
STUDIEPLANDENDRINGAR FOR STUDIEÅRET 2020/2021 OG VÅRSEMESTERET 2020 - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2019/8064)

VEDLEGG

Del A: Oversendelser fra instituttene - Forslag til studieplanendringer:

Del B: Søknad om oppretting av nytt studieprogram


SAK 19/9
OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET 2020/2021 - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2019/23588)

VEDLEGG

 1. Opptaksrammer 2020 ved MN (brevutkast til SA)
  1. Opptaksrammer MN 2020 (Excel)
  2. Omregning av studieplasser PTEK til Energi
 2. Brev fra SA: Innmelding av opptaksrammer 2020


SAK 19/10
UNDERVISNINGSSPRÅK PÅ 100-TALLS EMNER - Saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2019/5910)

VEDLEGG

 1. Brev fra Realistutvalget datert 6.5.19
 2. Brev fra fakultetet datert 1.7.19 «Undervisningsspråk på 100-talls emner»
 3. Brev fra Gunnar Fløystad, Matematisk institutt, datert 23.9.19
 4. Brev fra gruppen for matematikkdidaktikk, Matematisk institutt, datert 25.9.19
 5. Dekanbloggen: Kvifor treng vi å undervise på norsk


SAK 19/11
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

 1. R2-krav status. Muntlig orientering
 2. EVU-forum 2019
 3. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering