MØTE 26. JANUAR 2011

MØTE 26. JANUAR 2011


Innkalling

Protokoll fra møte 3. november 2010


Sak 01/11 Møteplanen for 2011


Sak 02/11 UTFYLLENDE EKSAMENSREGLER: SKIFTE MELLOM MUNTLIG OG SKRIFTLIG EKSAMEN

Vedlegg: Innspill fra GFI og IFT


Sak 03/11 HVORDAN BEHANDLES MASTERSØKERE SOM HAR EN AVSLUTTET MASTERGRAD FRA FØR? - DRØFTINGSSAK


Sak 04/11 HØRINGSSAK: INNSTILLING FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR TVERRFAGLIGE STUDIEPROGRAM OG BRUKEREMNEUNDERVISNING

Vedlegg: Høringssvar fra instituttene


Sak 05/11 Oppnevning av programsensorer

Vedlegg: CV -Programsensor MA statistikk


Orienteringssaker

1. Budsjettmidler studiestyret. Muntlig orientering

2. Masteruke mars 2011. Muntlig orientering

3. Senter for fremragende utdanning (SFU). Muntlig orientering

4. Utdanningsmelding 2010 – prosessen. Muntlig orientering

5. Høringssak: Breddekrav i bachelorgraden. Brev fra fakultetet vedlagt.

6. Uteksaminerte masterkandidater 2010. Oversikt vedlagt.