MØTE 28. MAI 2015

Det kalles inn til møte i Forskerutdanningsutvalget, torsdag den 28. mai 2015 kl. 10.15-12.00, i møterom 1005, Realfagbygget, 1. etasje.

[ Samledokument 28.05.2015, uten sak 6/15]

Innkalling og saksliste

Protokoll fra møte 12. mars 2015


SAK I GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE


SAK II PROTOKOLL FRA MØTE 12.03.2015


SAK III ORIENTERINGER
a) Fram til 26.05.2015 er det tatt opp 57 kandidater som hadde oppstart i 2014 og 6 kandidater i 2015. Oversikt over kandidater som er tatt opp ved instituttene og fakultetet i 2014 og hittil i 2015 blir delt ut i møtet.

b) I perioden 01.01.-26.05.2015 har 27 kandidater disputert for ph.d.-graden ved MN-fakultetet. Det er levert inn 51 avhandlinger til bedømmelse i samme periode, én av disse for dr.philos.-graden. Måltallet for disputaser i 2015 er 75.

c) Orientering fra det sentrale Forskningsutvalget, samt andre råd og utvalg. Forskningsutvalget har orientert muntlig om fellesgrader på ph.d. Se vedlegg IIIc.


Faste lenker: Forskningsutvalget http://www.uib.no/fa/arbeidsfelt/forskningsutvalget/sakslister


SAK 6/15 Innstilling fra bedømmelseskomite - ph.d.-grad Diskusjons-/Vedtakssak Unntatt offentlighet, jfr. §13.1

SAK 7/15 Implementering av tiltak fra Administrasjonsutviklingsprosjektet
Diskusjonssak

SAK 8/15 Opptak til ph.d. i forbindelse med ansettelse
Diskusjonssak

SAK 9/15 EVENTUELT


Harald Walderhaug Leder


Eli Neshavn Høie Sekretær

Bergen, 25.05.2015 KRKA