MØTE 29. MARS 2017

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

[ Saksforelegg - Utskriftsvennlig samledokument] (pdf)


[ PROTOKOLL fra møte 22. februar 2017]


SAK 17/4
[ PROGRAMEVALUERINGER] - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/1420)

VEDLEGG

  • [Erfaringsbasert master i undervisning]
  • [ ]


SAK 17/5
[sak] - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2014/360)

VEDLEGG:

  • [Vedlegg]


SAK 17/
EVENTUELT


ORIENTERINGSSAKER

  1. Revisjon av alle studieprogram - status. Muntlig orientering
  2. Status for ETP-arbeidet. Muntlig orientering
  3. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering