MØTE 3. APRIL 2019

kl. 1015-1200

Rom 1005, Realfagbygget 1. etasje (Fakultetsadministrasjon)

Samledokument med alle saksforelegg (utenom vedlegg til sak 19/3 studieplanendringer)


PROTOKOLL fra møte 29. oktober 2018
PROTOKOLLER fra sirkulasjonssak januar 2019 og sirkulasjonssak mars 2019


SAK 19/3
SMÅ STUDIEPLANDENDRINGER HØST 2019. PLANAR FOR OG ØNSKE OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM - Saksforelegg
Vedtakssak (Saksnr. 2018/10668)

VEDLEGG
Brev fra fakultetet og oversendelser fra instituttene med forslag til studieplanendringer

Ettersending varsel om store studieplanendringer Institutt for informatikk


SAK 19/4
MAL FOR SENSORVEILEDNING - Saksforelegg
Drøftingssak (Saksnr. 2019/3961)

VEDLEGG
Mal - sensorveiledning for MN


SAK 19/5
NYE OPPTAKSKRAV I SAMORDNA OPPTAK OG KONSEKVENSER FOR ANDRE OPPTAK VED FAKULTETET
Vedtakssak (Saksnr. 2018/9130)


SAK 19/6
UTREDNING AV HONORS DEGREE-PROGRAM FOR HUMANIORA OG REALFAG VED UIB
Drøftingssak (Saksnr. 2019/3177)

VEDLEGG
Referat fra 1. møte i arbeidsgruppen, 22.3.2019
Kortere versjon av referatet fra 1. møtet


SAK 19/7
HOVEDVEILEDER PÅ MASTER - ENDRING I UTFYLLENDE REGLER FOR GRADSSTUDIER VED MN
Vedtakssak (Saksnr. 2010/3834)


SAK 19/7
EVENTUELT
GFI - Erfaringer med digitalisering


ORIENTERINGSSAKER

  1. Meritteringsordning ETP: Status for 2. søknadsrunde. Muntlig orientering
  2. Implementering av nytt kvalitetssikringssystem
  3. Innføring av sanksjoner for forsinket sensur. Sak i Utdanningsutvalget 21.3.19
  4. Justering av opptaksrammer for masterprogram ved MN
  5. Generisk kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningen: Status og plan for implementering. Muntlig orientering
  6. Orientering fra møte i Utdanningsutvalget. Muntlig orientering